PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Niejasna kwestia uprawnień uchodźców do refundowanych leków

Autor: PAP • Źródło: PAP/en
01-03-2022, 15:37
Niejasna kwestia uprawnień uchodźców do refundowanych leków Dostęp do leków refundowanych dla osób z Ukrainy Fot. Unsplash
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia dopytuje, czy osoby z Ukrainy są uprawnione do pomocy w pełnym zakresie, m.in. czy mogą otrzymywać recepty na refundowane leki.
  • NFZ informował, że obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej.
  • Fundusz zapowiedział, że rozliczy świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy.
  • PPOZ dopytuje, czy prawo to będzie obejmować także dostęp do refundowanych leków.

PPOZ podnosi w opublikowanej we wtorek informacji, że z zapowiedzi NFZ wynika, iż prawo do świadczeń dotyczyć ma obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 roku, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Niejasne przepisy dostępu osób z Ukrainy do opieki zdrowotnej

-Prosimy o potwierdzenie, czy prawo to obejmować będzie również dostęp do refundowanych: leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, przyznany z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku, i czy w związku z tym już obecnie recepty refundowane mogą być uchodźcom z Ukrainy na te produkty wystawiane - zwróciła się w piśmie do prezesa NFZ Filipa Nowaka prezes PPOZ Bożena Janicka.

Zwróciła w nim uwagę, że w aktualnym stanie prawnym obcokrajowcy posiadający status uchodźcy są co do zasady uprawnieni do korzystania ze świadczeń pod warunkiem potwierdzenia ich statusu decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy.

- Prosimy więc o potwierdzenie, że zamiarem władz jest uproszczenie statusu uchodźców z Ukrainy także w tym zakresie - wskazał Janicka.

W piśmie do prezesa NFZ Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zwróciło się o pilne wprowadzenie w porozumieniu z ministerstwem zdrowia stosownych rozwiązań, by nie było wątpliwości, że sąsiedzi z Ukrainy, którzy znaleźli się w potrzebie, są uprawnieni w pełnym zakresie do uzyskania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w tym do uzyskania recept na refundowane produkty lecznicze.

- Ze względu na obecną sytuację i pojawiających się pierwszych pacjentów z Ukrainy prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej - zaapelowała Janicka.

Adekwatna pomoc to także leki

SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   recepty   Pomoc Ukrainie  

POLECAMY W SERWISACH