• W przeświadczeniu wielu pacjentów każda osoba posiadająca tytuł dr. n. med. ma prawo do leczenia ludzi. Niewiedza o tym, że stopień naukowy to nie to samo, co tytuł zawodowy jest powszechna – uważa poseł Kazimierz Matuszny
 • Nie jest to spór akademicki. W dobie rozwiniętego internetowego poradnictwa w zakresie zdrowia - pacjenci mogą często natrafiać na oferty ze strony doktorów nauk medycznych nie będących lekarzami
 • Czy jest możliwość zmiany przepisów, aby rozróżnienie pomiędzy dr. n. med. bez prawa wykonywania zawodu a lekarzem z takim tytułem - było zauważalne dla laika?
 • Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że warunkiem udzielania pacjentowi świadczeń lekarskich jest posiadanie przez lekarza prawa wykonywania zawodu i nie ma to związku z uzyskaniem tytułu dr n. med. Prawo jest w tym zakresie jednoznaczne

Czy każdy dr n. med. może leczyć? 

- Wielu pacjentów uważa, że osoba z tytułem doktora nauk medycznych ma prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Niewiedza o tym, że stopień naukowy to nie to samo, co tytuł zawodowy jest powszechna – sygnalizuje poseł Kazimierz Matuszny.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych można otrzymać po obronie pracy doktorskiej, której tematem nie muszą być nauki kliniczne. Takim tytułem mogą zatem posługiwać się nie tylko osoby, które ukończyły medycynę.

Tytuł doktora nauk medycznych przysługuje także osobom, które nie są lekarzami i nie mają prawa wykonywania tego zawodu, ale obroniły doktorat dotyczący określonej tematyki z zakresu medycyny. Nie ma czytelnego podziału na doktorów nauk o zdrowiu, którzy są lekarzami i doktorów, którzy lekarzami nie są.

Poseł Kazimierz Matuszny zapytał ministra zdrowia o możliwość zmiany przepisów polegającej na zdefiniowaniu pojęcia „dziedzina nauk medycznych“ w znaczeniu odnoszącym się wyłącznie do dyscyplin naukowych z zakresu medycyny i stomatologii.

Nie ma konieczność zmiany prawa

Jak tę sytuację ocenia Ministerstw Zdrowia? Stanowisko resortu przedstawił wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki - Dz. U. poz. 2202) wymienia, w ramach dziedziny: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, pięć dyscyplin:

 • biologia medyczna,
 • nauki farmaceutyczne,
 • nauki medyczne,
 • nauki o kulturze fizycznej,
 • nauki o zdrowiu.

Przepisy nie wymagają różnicowania nazewnictwa stopnia naukowego doktora, w odniesieniu do osób wykonujących i nie wykonujących zawód lekarza.

Wynika to m.in. z faktu, że gdy minister edukacji i nauki, przygotowywał w tym względzie przepisy – ze strony środowiska medycznego (lekarskiego) nie pojawiły się postulaty wprowadzenia uszczegółowionego nazewnictwa w zakresie dziedziny „nauki medyczne”. Nie zgłaszano konieczności powiązania dyscyplin określonych jako nauki medyczne wyłącznie z zakresem medycyny i stomatologii.

Minister zdrowia nie widzi zatem konieczności rozpoczęcia pracy mających doprowadzić do zmiany obowiązujących przepisów.

Najważniejsze jest prawo wykonania zawodu

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia przy okazji, że warunkiem udzielania pacjentowi świadczeń lekarskich jest posiadanie przez lekarza prawa wykonywania zawodu, które jest nadawane przez samorząd lekarski (okręgową radę lekarską).

ORL przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty osobie, która:

 • posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym;
 • zdała LEK lub LDEK;
 • ma ukończony staż podyplomowy.

Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza (lekarza dentysty) następuje w wyniku uchwały okręgowej rady lekarskiej lub prezydium rady lekarskiej.

Wydanie dokumentu prawo wykonywania zawodu lekarza (lekarza dentysty) umożliwia wpisanie do Centralnego Rejestru Lekarzy RP, który jest aktualizowany przez Naczelna Izbę Lekarską.

Wątpliwości pacjentów co do tytułów naukowych lekarzy  

Pacjent, w przypadku powzięcia podejrzeń co do posiadania wymaganych kwalifikacji zawodowych przez osobę udzielającą świadczeń lekarskich, może dokonać weryfikacji za pośrednictwem Centralnego Rejestru Lekarzy.

Lekarz udzielający pacjentowi świadczeń jest zobowiązany do obligatoryjnego używania tytułu zawodowego „lekarz”, albo „lekarz dentysta. To jednoznacznie identyfikuje posiadanie przez niego wymaganych kwalifikacji zawodowych. Natomiast stopień naukowy „doktor nauk medycznych”, o ile lekarz również taki posiada – jest dobrowolne i dodatkowe - przypomina Ministerstwo Zdrowia.