Od 1 stycznia 2017 r. pobieranie zakresów numerów recept przez dentystów będzie możliwe jedynie przez Portal Personelu Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby posiadające już taki dostęp zachowają taką możliwość bez konieczność dokonywania jakichkolwiek zmian.

Dentyści, którzy nie mają takiego dostępu powinni się zarejestrować w tym portalu, aby zachować ciągłość dostępu do recept refundowanych. Formularz aktywacyjny należy wypełnić na stronie internetowej OW NFZ i wydrukowany dostarczyć do Oddziału.

W przypadku nieuzyskania dostępu do Portalu Personelu do końca grudnia 2016 r. konieczne będzie osobiste złożenie wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W takim wypadku proces uzyskania dostępu do PP NFZ będzie trwał zdecydowanie dłużej.

Więcej: bil.bielsko.pl