• Jedynie uczelnia, która posiada kategorię naukową A+, A albo B+, będzie mogła utworzyć studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym - propozycja posłów.
  • Posłowie za umorzeniem kredytu na studia medyczne po  przepracowaniu 10 lat w systemie "państwowej" ochrony zdrowia.

Projekt zmian w ustawie umożliwiający rozszerzenie oferty kształcenia szkół niebędących uniwersytetami był szeroko i krytycznie komentowany przez samorząd lekarski. W ocenie Prezydium NRL taka zmiana obniżyłaby standardy nauczania,  ze szkodą dla pacjentów, ale i dla samych absolwentów tych szkół.

Jakie zmiany przyjął Sejm?

Nowela w przyjętym przez Sejm kształcie przewiduje m.in. możliwość aplikowania o prowadzenie kierunków lekarskich jedynie przez uczelnie kształcące w profilu akademickim.

Wg zapisów noweli pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lekarsko-dentystycznym może uzyskać jedynie uczelnia, która posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu i posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

***
Zostały też określone zasady, na których studiujący na płatnych studiach  na kierunku lekarskim będą je mogli później odpracować. Kredyt udzielony na okres studiów będzie mógł zostać w całości  umorzony. Oczywiście po spełnieniu konkretnych warunków.

Kredyty na studia medyczne będą udzielane przez banki komercyjne, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł stosowną umowę. Jak wyjaśniał wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, kredyt nie jest przymusem, ale szansą dla studentów. W ocenie ministra - możliwość otrzymania kredytu, który zostanie umorzony, jeśli osoba przepracuje przez 10 lat w systemie "państwowej" ochrony zdrowia, jest benefitem.

Nowela ustawy  o kształceniu lekarzy i lekarzy dentystów trafiła do Senatu.