• Wyjaśnień dotyczących algorytmu rozliczeń świadczeniodawców w zakresie usług stomatologicznych należy szukać na stronie ŚZOI
  • Świadczeniodawca będzie miał swobodę w wykonywaniu procedur jednostkowych i tych ujętych w pakietach - bez sztywnego ograniczenia procentowego - wynika z deklaracji NFZ
  • W najbliższej przyszłości można spodziewać się podwyższenia liczby punktów ujętych w kontraktach

Będą wyjaśnienia w sprawie algorytmu rozliczeń świadczeniodawców 

Wyjaśnień dotyczących algorytmu rozliczeń świadczeniodawców w zakresie usług stomatologicznych należy szukać na stronie ŚZOI – tam będą publikowane komunikaty – zapowiedział NFZ 27 kwietnia po spotkaniu urzędników Centrali Funduszu z przedstawicielami lekarzy dentystów z NRL.

Uczestniczący w tym spotkaniu wiceprezes NRL Paweł Barucha poinformował infodent24.pl, że trochę zabrakło komunikacji pomiędzy NFZ a lekarzami dentystami.

NFZ obiecuje swobodę w rozliczaniu pakietów   

- Podczas spotkania konsultacyjnego urzędnicy NFZ poinformowali m.in. iż nic nieoczekiwanie nie zmieniło się w ustaleniach dotyczących zarządzenia. Nie zmniejszono wartości kontraktów, a świadczeniodawca będzie miał swobodę w wykonywaniu procedur jednostkowych ogólnostomatologicznych i tych ujętych w pakietach - bez sztywnego ograniczenia procentowego, o którym tak głośno się zrobiło w ostatnich dniach. Skutkiem tego w najbliższej przyszłości należy spodziewać się podwyższenia liczby punktów. Centrala NFZ w portalu dla świadczeniodawców zamieści w tym względzie stosowne wyjaśnienia – wskazał Paweł Barucha.

Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ jeszcze raz potwierdził infodent24.pl, że nowe szczegółowe zasady rozliczania świadczeń stomatologicznych po wprowadzeniu pakietów dotrą do wszystkich świadczeniodawców (gabinetów stomatologicznych z kontraktem na NFZ). Stosowny komunikat w tej sprawie wysłany zostanie przez wewnętrzny system do komunikacji z placówkami medycznymi. Zorganizowane zostanie także zapowiadane webinarium.