PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

NFZ: warunki uprawniające do zaliczkowych należności za listopad i grudzień

Autor: miro • Źródło: ms
03-12-2020, 05:38
NFZ: warunki uprawniające do zaliczkowych należności za listopad i grudzień NFZ - kto może wnioskować o kwoty zaliczkowe
Świadczeniodawcy, którzy spełnią określone warunki, pomimo wykonania tylko części świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie z NFZ, otrzymają kwotę należności z tytułu realizacji świadczeń za listopad i grudzień 2020 r. (1/12 kwoty zobowiązania), bez konieczności jej rozliczenia do końca okresu rozliczeniowego - wynika z przygotowanego rozporządzenia ministra zdrowia.

Warunkiem otrzymania należności za okresy sprawozdawcze listopad i grudzień 2020 r. w kwocie 1/12 kwoty zobowiązania określonej w realizowanej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, bez obowiązku jej rozliczenia, są następujące przesłanki:
1)  świadczeniodawca nie zgłaszał przerw w udzielaniu świadczeń z przyczyn innych niż określone w § 3a ust. 1 rozporządzenia, tj.:
a) wydania przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiązku na podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust. 2, art. 11 ust. 1–3, art. 11h ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 i 2112) zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub
b) wydania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lub
c)  objęcia osób wykonujących zawód medyczny u świadczeniodawcy  kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, lub
d) wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii;
2) świadczeniodawca zapewniał gotowość udzielania  świadczeń opieki zdrowotnej na warunkach zgodnie z  realizowaną umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tzn. z miejscem, zakresem oraz harmonogramem;
3) wartość świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w okresie rozliczeniowym do końca okresu sprawozdawczego, poprzedzającego okres,  którego dotyczy wniosek, jest nie niższa niż 65 proc. i nie wyższa niż 100 proc. kwoty zobowiązania określonej w umowie dla tego okresu (tzn. okresu rozliczeniowego do końca okresu sprawozdawczego, poprzedzającego okres,  którego dotyczy wniosek - od stycznia do października 2020 r.). 

Oznacza to, że zaliczkę będą mogli otrzymać świadczeniodawcy, którzy wykonali około 2/3 świadczeń opieki zdrowotnej, na wykonanie których została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Taki wskaźnik będzie dotyczył tych świadczeniodawców, którzy pomimo stanu epidemii dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić pacjentom dostęp do świadczeń. Przez cały okres trwania epidemii pacjenci wskazywali na przypadki ograniczonego dostępu do świadczeń medycznych.

Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim utrzymanie stabilności finansowej przez świadczeniodawców, którzy pomimo wzrostu zachorowań na COVID-19, są gotowi do przyjmowania pacjentów zgodnie z harmonogramem określonym w realizowanej umowie i nie wprowadzają żadnych ograniczeń dla pacjentów tj. są gotowi do udzielania świadczeń, a pomimo tego pacjenci nie zgłaszają się na umówione wizyty i nie mogą zrealizować umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH