• NFZ sprawdza czy zakontraktowane i przedstawione do rozliczenia świadczenia stomatologiczne rzeczywiście zostały wykonane.
  • NFZ wysłał do pacjentów tysiąc ankiet z pytaniami o wykonane procedury stomatologiczne "na Fundusz".
  • NFZ zapewnia, że ankiety są "prawdziwe". 

 Kontrola świadczeniodawców przez NFZ  

Do mieszkańców Gminy Zławieś Wielka (powiat toruński) wysłano ponad 1000 ankiet z prośbą o potwierdzenie czy świadczenia stomatologiczne sprawozdane do NFZ zostały faktycznie udzielone.

Ankiety nie są próbą wyłudzenia danych 

Z uwagi na pozyskane informacje o obawach niektórych mieszkańców, czy otrzymane ankiety nie są próbą nielegalnego pozyskania danych osobowych przez podmiot wykorzystujący logotyp i dane Narodowego Funduszu Zdrowia, NFZ potwierdza, że zostały one wysłane przez Fundusz, który na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285) ma tytuł prawny do przetwarzania danych osobowych wszystkich adresatów ankiet.

Kontrola NFZ metodą poprawy jakości świadczeń 

Narodowy Fundusz Zdrowia podjął działania mające na celu poprawę dostępności do świadczeń stomatologicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka oraz zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w korespondencji, co przyczyni się do ustalenia rzeczywistego obrazu sfinansowanych ze środków publicznych świadczeń zdrowotnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się z pracownikami Terenowego Wydziału Kontroli II w Bydgoszczy Departamentu Kontroli NFZ: tel. 52 32 52 953, 52 32 52 936, 52 32 52 931.

Podstawą prawną podjętych czynności jest art. 192a ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285), zgodnie z którym NFZ może zwrócić się z wnioskiem do: świadczeniobiorcy o informację w zakresie udzielonych mu świadczeń opieki zdrowotnej.