PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NFZ: sposób wliczania zębów trzecich trzonowych do protez zębowych

Autor: miro • Źródło: ms
23-03-2021, 12:21
NFZ: sposób wliczania zębów trzecich trzonowych do protez zębowych Jak jest z wliczaniem zębów trzecich trzonowych do protez zębowych (fot. unsplash)
Okazuje się, że nawet wytyczne do wytycznych - w przypadku przepisów generowanych przez resort zdrowia – mogą budzić niejasności interpretacyjne. Tak stało się w kwestii sposobu wliczania zębów trzecich trzonowych do protez zębowych.

NFZ starał się pomóc świadczeniodawcom w zrozumieniu rzeczywistości, wyjaśniając co miał na uwadze wydając wytyczne do sposobu wliczania zębów trzecich trzonowych do protez zębowych finansowanych ze środków publicznych. Przy czym Fundusz powołuje się w wyjaśnieniach na wytyczne MZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż w oparciu o wytyczne przekazane z Ministerstwa Zdrowia 1 marca 2021 r. ulega zmianie dotychczasowy sposób wliczania zębów ósmych trzonowych do protez zębowych finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z definicją zawartą w polskich i zagranicznych podręcznikach stomatologicznych naturalne stałe uzębienie człowieka to 32 zęby. Wobec powyższego, trzecie zęby trzonowe należy traktować jako zęby pełnowartościowe. Często stanowią one element podparcia dla przeciwstawnego łuku zębowego i chronią pacjenta przed utrata strefy podparcia i powstania niekorzystnego z punktu widzenia funkcji braku skrzydłowego.

W przypadku częściowego uzupełnienia protetycznego zasadnym jest rozliczanie uzupełnień protetycznych na podstawie liczby brakujących zębów, a nie na podstawie liczby zębów, które znajdują się w protezie.

Z uwagi na fakt, iż brakujące zęby w jamie ustnej są policzalne, liczba zębów w protezie może być zmienna w zależności od panujących warunków w uzębieniu.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 93/2020/DSOZ prezesa NFZ z 26 czerwca 2020 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne dotyczący świadczenia o kodzie 23.3103 (5.13.00.2331030 - kod produktu rozliczeniowego), o nazwie uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów może wzbudzać wątpliwości interpretacyjne, gdy tymczasem w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1199 z pożn.zm.), w warunkach realizacji omawianego świadczenia zapisane jest, iż świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

Do wyjaśnień odniosła się Komisja Stomatologiczna NRL, która stoi na stanowisku, że NFZ nie wyjaśnił szczegółowo reguł zaliczania zębów ósmych do liczby uzupełnianych zębów.

KS NRL twierdzi, że podstawą rozmów z NFZ m.in. w tej sprawie było stosowanie, przyjętej już w 2014 r. w ustaleniach dwustronnych, reguły opartej na opinii, jaką w 2014 r. sporządził ówczesny konsultant krajowy w dziedzinie protetyki stomatologicznej prof. Stanisław Majewski.

Opinia:
Według ogólnych zasad obowiązujących w protetycznej rekonstrukcji uzębienia nie uwzględnia się zębów ósmych (czyli trzecich trzonowych, tzw. mądrości), które w procesie ewolucyjnym pozostały jako cecha atawistyczna narządu żucia człowieka i często w ogóle nie występują, są źle ułożone w luku lub pozostają w stanie niedorozwoju w kości wyrostka zębodołowego. Wiemy jednak, że stan taki nie jest regułą obejmującą całą, bez wyjątku, populację i zdarza się, że zęby ósme (trzecie zęby trzonowe) są w pełni wykształcone i w przypadkach destrukcji lub utraty innych zębów w tzw. strefach podparcia zwarciowego, są ważnym elementem prawidłowych warunków okluzyjnych (...). Zatem decyzję w tej sprawie należy podejmować indywidualnie, w oparciu o konkretne warunki danego pacjenta. Jednak w celu uniknięcia wieloznaczności interpretacyjnej - w odniesieniu do ruchomych protez płytowych - proponuję (dla celów praktycznych) przyjęcie ogólnej formuły: wg następującego sformułowania „jeżeli płyta protezy ruchomej obejmuje guz szczeki lub dochodzi do trójkąta zatrzonowcowego, to odtwarza w tym miejscu brak trzeciego zęba trzonowego pomimo, iż fizycznie nie osadza się w protezie akrylowej zęba ósmego".

Sednem wspomnianej opinii jest zdefiniowanie przypadków, w których proteza częściowa uzupełnia brak trzeciego trzonowca.

„jeżeli płyta protezy pokrywa guz szczęki lub dochodzi do trójkąta zatrzonowcowego, to odtwarza w tym miejscu brak trzeciego zęba trzonowego pomimo, iż fizycznie nie osadza się w protezie zęba ósmego”

Pojęcie „uzupełnienia (odtwarzania) brakującego zęba” jest istotne. Zgodnie bowiem z objaśnieniem widniejącym w tabeli świadczeń 23.3102 i 23.3103 rozporządzenia MZ w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych:

"Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym" (dla świadczenia 23.3102 to 5-8 brakujących zębów)”.

Zgodnie z rozporządzeniem więc , aby móc wliczyć jakikolwiek ząb do liczby uzupełnianych zębów – muszą łącznie zaistnieć dwie okoliczności:
- danego zęba musi brakować w jamie ustnej,
- proteza musi ten brak uzupełniać .

Wspomniana definicja prof. Majewskiego jest uniwersalną regułą dotyczącą drugiego z warunków, odnoszącą się do "uzupełniania" braku ósemek. KS NRL rekomenduje jej stosowanie. Upraszczając ją jeszcze bardziej stwierdzić można, że sytuacja uzupełniania trzeciego trzonowca zajdzie w każdym przypadku, gdy w protezie częściowej ustawiony będzie ząb protetyczny uzupełniający brak drugiego trzonowca. W innych przypadkach trudno przyjąć bowiem, że płyta protezy (która dochodzi w tym momencie jedynie do własnego drugiego trzonowca pacjenta) dochodzi do trójkąta zatrzonowcowego lub pokrywa guz szczęki. Stan ten ustala się oczywiście dla każdej ze stron łuku odrębnie.

Więcej: KS NRL

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   kontraktowanie   Ministerstwo Zdrowia   KS NRL  

POLECAMY W SERWISACH