PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NFZ ściga dłużników. Wytrwale

Autor: miro • Źródło: ms
21-07-2022, 15:08
NFZ ściga dłużników. Wytrwale Okres, w którym NFZ dochodzi należności Fot. AdobeStock
Jak długo świadczeniodawca musi obawiać się skutków zdarzenia, w wyniku którego NFZ mógłby dochodzić zwrotu nienależnie wypłaconych pieniędzy? Znacznie dłużej niż byłoby to w przypadku pacjenta, który jest mu coś winien.
  • W ciągu jakiego czasu od zdarzenia, powodującego na przykład uszczuplenie po stronie NFZ, Fundusz może dochodzić swoich roszczeń?
  • Czas dochodzenia należności przez NFZ zależy od tego w jakim postępowaniu (cywilnym czy karnym) Fundusz występuje z roszczeniami
  • Inny czas odpowiedzialności obejmuje świadczeniodawców, inny pacjentów 

NFZ dochodzi roszczeń. Sprawa w postępowaniu cywilnym  

Błędy, uchybienia, przeoczenia i niedopatrzenia, o ile oczywiście publiczny płatnik je spostrzeże i udowodni winę świadczeniodawcy - na ogól skutkują karami na przykład w postaci niewypłacenia części kwot przysługujących w ramach kontraktu. W ciągu jakiego czasu od zdarzenia, powodującego na przykład uszczuplenie po stronie NFZ, Fundusz może dochodzić swoich roszczeń?

To zależy. Na gruncie Kodeksu Cywilnego roszczenie Funduszu o zwrot wypłaconych pieniędzy w ramach realizowanego przez świadczeniodawcę kontraktu ulega przedawnieniu na zasadach ogólnych. A w takim przypadku termin przedawnienia wynosi 10 lat. Przez taki czas NFZ może dochodzić roszczeń (art. 97 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

NFZ dochodzi roszczeń. Sprawa w postępowaniu cywilnym

O ile natomiast wykroczenie ma charakter czynu wymienionego w Kodeksie karnym (np. fałszerstwo, oszustwo), to wówczas świadczeniodawca może ponosić odpowiedzialność karną. Wówczas to NFZ ma obowiązek zawiadomić o działaniu niezgodnym z prawem prokuraturę. W takim przypadku przestępstwo ulegnie przedawnieniu po upływie 15 lat od dnia dokonania czynu zabronionego.

NFZ a pacjent bez uprawnień do leczenia

Czas podlegania karze jest znacznie krótszy w przypadku pacjentów. Z reguły chodzi o wyłudzenie nienależnych świadczeń. Tak może się zdarzyć, gdy pacjent skorzystał z usług w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego a nie miał podstaw do takiego świadczenia na przykład nie opłacał składek. Wówczas to NFZ ściga dłużników przez pięć lat. Tyle ma czasu na wszczęcie postępowania wobec osób nieubezpieczonych.

Warto pamiętać jeszcze i o tym, że w okresie pandemii sprawy związane z ustaleniem prawa do świadczeń zostały wstrzymane na trzy miesiące. O taki sam okres przesunął się też termin wszczęcia postępowania, a więc wynosić on może 5 lat i 3 miesiące .

Z kolei pacjent ma 30 dni na wyjaśnienie sprawy i dostarczenie dowodów na to, że miał prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych.

Czyn mniejszej wagi nie objęty postępowaniem

Od 1 września 2020 r. obowiązuje zasada, zgodnie z którą umarzane jest postępowanie w sprawach, w których wartość dochodzonej przez NFZ kwoty nie przekracza 500 zł (art. 40 pkt 2 ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią).

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH