W umowach za 2020 r. został udostępniony plan spłaty (PS), ustalony na podstawie rachunków rozliczonych bez wykonania/sprawozdawczości (tzw. zaliczki 1/12)  w 2020 r. - informuje NFZ w Opolu.

Na portalu świadczeniodawcy, w zakładce „moje umowy” → rok 2020 → „szczegóły umowy” → „Plan spłaty” widnieje stan rozliczania świadczeń realizowanych w ramach spłaty kwot uzyskanych na podstawie rachunków ryczałtowych  (kwota do spłaty, kwota rachunków bez wykonania, kwota spłacona).

1. Uruchamianie zlecenia naliczania do planów spłaty :
a) zlecenie naliczania do planu spłaty odbywa się na życzenie świadczeniodawcy na Portalu Świadczeniodawcy.
b) zlecenie naliczania świadczeń do zapłaty uruchamiane jest zawsze w kontekście umowy (załącznika rzeczowo-finansowego). Jeśli świadczeniodawca chce rozliczyć świadczenie z 2020 roku – uruchamia zlecenie naliczania w kontekście 2020 roku, jeśli mają to być świadczenia z roku 2021 r. należy uruchomić zlecenie naliczania w kontekście umowy na 2021 r.

2. Na formularzu uruchamiania zlecenia naliczania konieczna jest do podania kwota świadczeń jaką świadczeniodawca chce rozliczyć w ramach planu spłaty. Wybór pozycji planu finansowego oraz punktu umowy nie są obowiązkowe.

3. W wyniku wykonania zlecenia naliczania świadczeń do zapłaty zostaje wygenerowany szablon, a świadczeniodawca otrzymuje komunikat R_UMX w wersji 2.7 z wynikami naliczania do PS.

Więcej: NFZ OW w Opolu