Lekarze i lekarze dentyści, zatrudnieni w ramach kontraktów z NFZ, skarżyli się byłemu już posłowi, że od dłuższego czasu trwa nękanie środowiska lekarskiego szczegółowymi kontrolami mającymi, jak się powszechnie uważa, za zadanie ograniczenie opieki nad pacjentami.

Henryka Kmiecika szczególnie bulwersują sytuacje, kiedy to nakłada się kary na lekarzy za zbyt dużą liczbę skierowań pacjentów do leczenia szpitalnego. Argumentacja jest taka, iż można było leczyć pacjentów ambulatoryjnie.

- Poprzez nakładanie kar NFZ stara się, aby lekarze ograniczyli liczbę skierowań na badania specjalistyczne, które i tak dzięki nieudolności ministerstwa i NFZ są prawie niedostępne, gdyż w kolejkach trzeba czekać nieraz latami – uważa poseł. Twierdzi on także, że lekarzy rehabilitantów karze się za, zdaniem NFZ, zbyt dużą ilość zaopatrzenia pacjentów w sprzęt rehabilitacyjny, dzięki któremu pacjenci mogą szybciej pokonać chorobę.

Kontrolerzy z NFZ, nie widząc nawet pacjenta, kwestionują wystawianie recept na droższe leki wydawane po ryczałtowej cenie. To tylko niektóre przykłady wymuszania na lekarzach i lekarzach dentystach ograniczenia kosztów. Urzędnicy nie baczą na to, że odbywa się to ze szkodą dla zdrowia i życia pacjentów.

Henryk Kmiecik, zanim stracił mandat posła, zażądał od ministra zdrowia wyjaśnień w tej sprawie. W szczególności chciał on wiedzieć:
- czy minister zdrowia nie uważa, że takie wymuszanie na lekarzach określonego zachowania i zastraszanie ich karami to po prostu mobbing, a jako taki jest przestępstwem i minister powinien złożyć zawiadomienie do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników NFZ;
- czy podziela minister zdrowia to, że płatnicy składki zdrowotnej mają prawo do wykorzystania pieniędzy z tych składek na ich leczenie, a nie na płacenie wysokich gaż nieudacznikom zatrudnionym w NFZ bądź w Ministerstwie Zdrowia;
- czy minister zdrowia nie uważa, że już czas najwyższy przerwać ten marazm w Polskiej służbie zdrowia i rozwiązać NFZ powołując inny system zarządzania dla dobra pacjentów;
- na jaką kwotę nałożył NFZ kary na lekarzy, przychodnie i szpitale i jaką kwotę ogólnie zażądał zwrócić od nich do NFZ z tytułu zakwestionowanych świadczeń udzielonych pacjentom w 2013, 2014 i w I półroczu 2015 r.