PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

NFZ: kontrola świadczeniodawcy nie wyklucza tzw. wizytacji

07-05-2013, 00:01
NFZ: kontrola świadczeniodawcy nie wyklucza tzw. wizytacji (fot. infoDENT24.pl)
NFZ: kontrola świadczeniodawcy nie wyklucza tzw. wizytacji (fot. infoDENT24.pl)
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ poinformował, że podstawowe regulacje prawne dotyczące kontroli prowadzonych przez Fundusz u świadczeniodawców nie wykluczają "innych rodzajów weryfikacji", do których zaliczyć można prowadzenie tzw. wizytacji.

W przesłanym portalowi rynekzdrowia.pl stanowisku NFZ przypomina, że zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli NFZ określono w ustawie z 17 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w art. 64 ustawy. Natomiast rozporządzenie ministra zdrowia z 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych określa szczegółowy sposób i tryb prowadzenia kontroli.

Zdaniem NFZ, wspomniane akty prawne nie wykluczają jednocześnie innych rodzajów weryfikacji prawidłowości realizacji przez świadczeniodawców umów zawartych z NFZ, do których zaliczyć można prowadzenie wizytacji w trybie art. 107 ust. 5 pkt 12 przywołanej ustawy.

Wyjaśnijmy, że przywołanych przepisach nie pojawia się pojęcie wizytacja. Mówią one o zadaniach dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, do których należy kontrola i monitorowanie: ordynacji lekarskich, realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizacji prawa do świadczeń dla ubezpieczonych.

Fundusz zastrzega, że wymienione regulacje nie określają jednak rodzaju prowadzonych przez NFZ kontroli. Podział taki uszczegółowiony został w zarządzeniu nr 23/2009/DSOZ prezesa NFZ z 13 maja 2009 r., gdzie wyróżniono: kontrole planowe (kontrole ujęte w rocznym planie kontroli oddziału wojewódzkiego NFZ) i kontrole doraźne (kontrole prowadzone poza planem kontroli OW NFZ; są to w szczególności kontrole sprawdzające, skargowe, problemowe czy rozpoznawcze).

Jednocześnie NFZ w przesłanym portalowi rynekzdrowia.pl piśmie zwraca uwagę, że tzw. wizytację (choć lepiej jest posługiwać się określeniem czynności monitorujące) można prowadzić zarówno na etapie konkursu, jak i w trakcie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.Ponadto NFZ wskazuje, że tryb sprawdzania podmiotów w toku prowadzonych postępowań konkursowych jest zupełnie odmiennych trybem (), ponieważ nie są to działania sprawdzające realizację umowy zawartej z Funduszem.

Dalej wyjaśnia, że podmiot biorący udział w postępowaniu konkursowym dopiero występuje o zawarcie takiej umowy. Niemniej jednak w toku postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo przeprowadzenia kontroli świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy - w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie, a także zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez świadczeniodawcę ubiegającego się o zawarcie umowy.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

O kontrowersjach związanych z tzw. wizytacjami portal rynekzdrowia.pl pisze w tekście. Czytaj: Brak podstaw do "wizytacji", ale świadczeniodawcy wolą zapłacić karę niż podpaść NFZ 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   kontrole gabinetu   NFZ   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH