PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Naciśnięty enter w elektronizacji obiegu dokumentów

21-08-2013, 01:17
Naciśnięty enter w elektronizacji obiegu dokumentów (foto: sxc.hu)
Naciśnięty enter w elektronizacji obiegu dokumentów (foto: sxc.hu)
Minister zdrowia podpisał rozporządzenie z 14 sierpnia 2013 r. o przydługim tytule, który brzmi: w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno - technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Zdecydowana większość przepisów tego rozporządzenia wejdzie w życie na przełomie sierpnia i września 2013 r.

To podstawowy dokument, w oparciu o który wdrażane będą przepisy ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039).

Rozporządzenie opisuje i określa minimalną funkcjonalność:

-  Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej,

- Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi,

- Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych,

a dokładniej:

- zakres komunikacji między elementami struktury systemów,

- struktury dokumentów elektronicznych,

- formaty danych oraz protokoły komunikacyjne i szyfrujące,

- wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemów.

Rozporządzenie określa nst. systemy teleinformatyczne:

System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej (SMDŚOZ) jest systemem teleinformatycznym, w którym przetwarzane są zbiorcze dane i informacje przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz zbiorcze dane uzyskane na podstawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Wprowadzany system pozwoli m.in. na określenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych (system ten uniemożliwi wielokrotne wpisywanie się pacjentów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia u różnych usługodawców), będzie zatem narzędziem do zarządzania świadczeniami opieki zdrowotnej w przypadku ograniczonych możliwości udzielenia świadczeń.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) jest z kolei systemem przechowującym dane zbierane przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych i Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz dane dotyczące obrotu produktami leczniczymi. ZSMOPL pozwoli na stworzenie pełnego obrazu obrotu tymi produktami.

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) jest systemem, którego zadaniem jest:

- gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe,

- monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych,

- monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych,

- wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych.

W celu zapewnienia ochrony danych przetwarzanych w systemie przed ich nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem, administrator systemu jest zobowiązany do opracowania, wdrażania, nadzorowania, utrzymywania oraz - w uzasadnionych przypadkach - modyfikowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

POLECAMY W SERWISACH