PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Na czym polega realna pomoc Ministerstwa Zdrowia dla stomatologii

Autor: miro • Źródło: ms
16-09-2020, 08:23
Na czym polega realna pomoc Ministerstwa Zdrowia dla stomatologii Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska (fot. archiwum)
W odpowiedzi na interpelację posłanki Moniki Wielichowskiej, która pyta kiedy minister zdrowia podejmie realne rozwiązania w celu poprawy sytuacji stomatologicznej w Polsce, Waldemar Kraska sekretarz stanu w MZ odpowiedział, że resort nie tylko na bieżąco monitoruje potrzeby branży, ale reaguje na nie.

Ministerstwo Zdrowia wspólnie z NFZ na bieżąco monitoruje potrzeby, jakie niesie za sobą aktualna sytuacja, wprowadzając instrumenty finansowe, które mają na celu zagwarantowanie placówkom medycznym, także tym które nie biorą bezpośredniego udziału w walce z koronawirusem, zachowanie stabilności w okresie epidemii COVID-19.

Wprowadzone dotychczas zmiany dotyczą m.in.:
Szybszej i częstszej wypłaty środków wynikających z kontraktów, na wniosek świadczeniodawcy - nawet do 4 razy w miesiącu. Terminy płatności zostały skrócone z 14 dni kalendarzowych do maksymalnie 5 dni roboczych na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 14 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

8 lipca 20202 r. NFZ wprowadził nowy produkt rozliczeniowy w postaci dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w podwyższonym reżimie sanitarnym. Opłata ta stanowić będzie 3 proc. wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy.

9 września 2020 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1548), które wprowadziło możliwość przedłużenia, na wniosek świadczeniodawcy, okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończącego się w 2020 r., jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. Wydłużenie okresu rozliczeniowego (tak aby obejmował odpowiednio dłuższy okres niż okres roku kalendarzowego 2020) pozwoli na pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązań.

Wykonane w wydłużonym okresie rozliczeniowym świadczenia pozwolą na pokrycie niewykonań za okres obowiązywania przepisów nadzwyczajnych.

Ponadto rozporządzenie to w § 3 przedłużyło możliwość otrzymywania zaliczki w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Na wniosek świadczeniodawcy należność z tytułu realizacji świadczeń za okres sprawozdawczy, określona w rachunku przekazywanym przez świadczeniodawcę dla danego zakresu świadczeń, może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń (zaliczka 1/12). Zaliczka będzie wypłacana za świadczenia, których świadczeniodawca zaprzestał udzielać w związku z zakazem wykonywania określonej działalności leczniczej na obszarze czerwonym, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1356 z późn. zm.) lub w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się nie później niż w terminie 9 dni od dnia, w którym ten zakaz przestał obowiązywać świadczeniodawcę.

SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   Ministerstwo Zdrowia   Kontraktowanie   Waldemar Kraska  

POLECAMY W SERWISACH