PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ: rekomendacje zespołu ds. szczepień przeciwko COVID-19

Autor: miro • Źródło: ms
28-12-2020, 13:23
Ministerstwo Zdrowia podało zasady i warunki oraz kwestionariusz kwalifikacyjny dla osoby dorosłej szczepionej przeciw COVID-19.

Czas obserwacji pacjenta po szczepieniu przeciw COVID-19
8. Zespół rekomenduje aby obowiązkowa obserwacja po szczepieniu obejmowała 15 minut z możliwością jej wydłużenia, jeżeli są do tego medyczne wskazania. Rekomendacja ta oparta jest na danych wskazujących, że zdecydowana większość ciężkich reakcji alergicznych występuje w ciągu pierwszych kilku/kilkunastu minut po wstrzyknięciu szczepionki, a identyfikacja osób z dodatnim wywiadem w kierunku anafilaksji znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia takich reakcji po 15 minutach od szczepienia. Jest to zgodne z rekomendacjami Komitetów Doradczych ds. Szczepień w Wielkiej Brytanii, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie dopuszczono do realizacji programu szczepień przeciw COVID-19 szczepionkę mRNA BNT162b2 firmy Pfizer/BioNTech.

Szczepienia przeciw COVID-19 a ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej
9. Zespół podkreśla, że reakcja anafilaktyczna to znany, choć bardzo rzadko występujący niepożądany odczyn poszczepienny, którego wystąpienie należy brać pod uwagę przy podaniu jakiejkolwiek szczepionki lub leku. Wystąpienie reakcji anafilaktycznej po szczepieniu jest niezwykle rzadkie, szacowane na 1-1,3/1 000 000 podanych dawek (bez względu na rodzaj szczepionki). Zgodnie z obowiązującymi od dawna zaleceniami dotyczącymi wszystkich szczepień, personel realizujący szczepienia musi być przygotowany na natychmiastowe rozpoczęcie skutecznego leczenia nawet tak rzadkich reakcji.

W toku szkoleń personelu medycznego, który będzie realizował szczepienia przeciwko COVID-19 należy uwypuklać ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej, biorąc pod uwagę realizację szczepień na masową skalę. Personel medyczny realizujący szczepienia, podobnie jak w analogicznym stosowaniu dotychczasowych szczepień, powinien być przygotowany do wystąpienia takiego zdarzenia i potrafić zastosować odpowiednie leczenie.

10. W związku z tym, że już po wprowadzeniu do obrotu szczepionki mRNA przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech wystąpiły reakcje anafilaktyczne u pacjentów z historią anafilaksji w przeszłości, Zespół rekomenduje uwzględnienie w przeciwwskazaniach do szczepień dodatkowo informacji, że wystąpienie reakcji anafilaktycznej w przeszłości stanowi przeciwwskazanie do szczepienia przeciw COVID-19 preparatem mRNA firm Pfizer i BioNTech:
· każda osoba, u której w przeszłości wystąpiła reakcja anafilaktyczna po podaniu jakiejkolwiek szczepionki, leku lub pokarmu, nie powinna być zaszczepiona preparatem mRNA BNT162b2.
· podczas masowych szczepień przeciw COVID-19, analogicznie jak w realizacji dotychczasowych szczepień, do obowiązkowego wyposażenia podmiotu medycznego realizującego szczepienia należy protokół postępowania w przypadku wystąpienia anafilaksji i zestaw przeciwwstrząsowy.
· personel medyczny realizujący szczepienia powinien zostać przeszkolony w zakresie rozpoznania i skutecznego leczenia ciężkich reakcji alergicznych. 

SŁOWA KLUCZOWE
COVID-19   szczepionka  

POLECAMY W SERWISACH