PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ: rekomendacje zespołu ds. szczepień przeciwko COVID-19

Autor: miro • Źródło: ms
28-12-2020, 13:23
MZ: rekomendacje zespołu ds. szczepień przeciwko COVID-19 Zasady i warunki szczepień przeciw COVID-19
Ministerstwo Zdrowia podało zasady i warunki oraz kwestionariusz kwalifikacyjny dla osoby dorosłej szczepionej przeciw COVID-19.

Zespół ds. Szczepień w rozszerzonym składzie eksperckim rekomenduje wprowadzenie celowanego kwestionariusza kwalifikacyjnego do szczepienia przeciw COVID-19 dla osoby dorosłej.
1. Zespół rekomenduje aby kwestionariusz stanowił podstawę kwalifikacji do szczepienia oraz wykonania szczepienia osoby dorosłej przeciw COVID-19. Kwestionariusz powinien być optymalnie zintegrowany z systemem dokumentacji wykonanych szczepień.
2. Głównym celem kwestionariusza jest wskazanie osób dorosłych, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do szczepień przeciw COVID-19.
3. Zespół podkreśla, że podstawowym warunkiem kwalifikacji do szczepienia przeciw COVID-19 powinien być dobry lub stabilny stan ogólny pacjenta – tzn. nieobecność objawów ostrej choroby (z gorączką lub bez) lub zaostrzenia choroby przewlekłej. Ze względów usprawnienia realizacji procesu szczepienia osoby nie spełniające powyższych kryteriów nie powinny zgłaszać się na szczepienia. Ten aspekt powinien być uwypuklany w przekazie komunikacyjnym  skierowanym do pacjenta za pośrednictwem przeznaczonej do tego strony internetowej dla osób przygotowujących się do szczepienia przeciw COVID-19.
4. Celowany kwestionariusz kwalifikacyjny do szczepienia przeciw COVID-19 osoby dorosłej będzie wypełniany przez pacjenta. Dokument powinien być ogólnie dostępny, tak aby osoba dorosła przygotowująca się do szczepienia miała możliwość jego wcześniejszego wypełnienia.   
5. Kwestionariusz ten będzie wykorzystany przez lekarza kwalifikującego pacjenta do szczepienia i powinien również wchodzić w skład elektronicznej dokumentacji medycznej potwierdzającej kwalifikację i wykonanie szczepienia.
6. W przypadku wskazanych przez pacjenta w kwestionariuszu przeciwwskazań lub w sytuacjach wątpliwych, decyzję dotyczącą odroczenia szczepienia dokonuje lekarz po dalszym szczegółowym wywiadzie lub konsultacji, jeżeli będzie to uzasadnione.
7. Uzupełnieniem kwestionariusza do szczepienia powinna być ulotka dla pacjenta w języku polskim. Podobnie jak w przypadku pozostałych szczepionek pacjent powinien mieć możliwość zapoznania się z ulotką w języku polskim dołączaną do opakowania danego preparatu szczepionkowego. Druki informacyjne (Charakterystyka Produktu Leczniczego dla lekarza oraz Ulotka dla pacjenta) danego preparatu szczepionkowego będą dostępne na stronie Europejskiej Agencji Leków, po jego dopuszczeniu do obrotu w procedurze warunkowego dopuszczenia do obrotu (conditional marketing authorisation) oraz na stronie  Będzie można z nich korzystać w procesie komunikacji oraz edukacji pacjenta planującego szczepienia przeciw COVID-192. 

SŁOWA KLUCZOWE
COVID-19   szczepionka  

POLECAMY W SERWISACH