PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ porządkuje świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży

Autor: miro • Źródło: ms
18-03-2021, 07:47
MZ porządkuje świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży Stomatologia dziecięca w rozporządzeniach MZ (fot. unsplash)
W ślad za zmianami, wprowadzonymi rozporządzeniem ministra zdrowia z 15 lutego 2021 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego - rozporządzenie tzw. koszykowe) minister zdrowia przedstawił projekt kolejnego rozporządzenia (ujednolicającego warunki świadczeń).

Chodzi przede wszystkim o zasady realizowania świadczeń przez podmioty usytuowane na terenie szkół. W propozycjach pojawiły się także wskaźniki premiujące kompleksowość oferty (12 pkt.).

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o świadczeniach”.

Projekt tutaj

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w części 2 tabeli nr 1 „LECZENIE STOMATOLOGICZNE” załącznika nr 7 w do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem ministra zdrowia z 15 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 417), zwanego dalej „rozporządzeniem koszykowym”.

Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie wymogów rozporządzenia do wprowadzonych rozporządzeniem koszykowym nowych zakresów świadczeń w leczeniu stomatologicznym: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

W związku z wprowadzonymi w rozporządzeniu koszykowym zmianami w załączniku nr 7 do rozporządzenia określającym Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne, część 2 tabeli nr 1 „LECZENIE STOMATOLOGICZNE”, rozszerzono o nowy przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Przyjęty sposób regulacji wynika z tożsamego wykazu świadczeń gwarantowanych oraz warunków jego realizacji w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży z zakresem świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Jednocześnie uznano, że istotne jest wprowadzenie premiujących warunków dotyczących kryterium kompleksowości:
1) realizacja umowy w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży w odniesieniu do przedmiotu postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole;
2) realizacja umowy w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole w odniesieniu do przedmiotu postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży; - w celu zwiększenia kompleksowości i dostępności do świadczeń ogólnostomatologicznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.  

POLECAMY W SERWISACH