MZ przypomina, że w Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia trwają końcowe prace nad wykazem testów kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych objętych załącznikiem nr 6 do rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

- Propozycje zmian tego wykazu mają na celu dostosowanie wymagań w zakresie kontroli urządzeń stomatologicznych do rzeczywistych potrzeb wynikających z poziomu narażenia na promieniowanie jonizujące w stomatologii. Zmiany te zmierzają zatem do dalszego ograniczenia liczby i częstości wykonywania testów aparatów stomatologicznych, w szczególności dla aparatów do zdjęć wewnątrzustnych - pisze Justyna Mieszalska. 

Departament Zdrowia Publicznego MZ poinformował także, że zgodnie z art. 3 ustawy z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe (Dz. U. poz.1162) bezterminowo utrzymane w mocy zostało rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

- Zmiana albo wydanie nowego rozporządzenia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, musi być poprzedzone gruntowną nowelizacją ustawy - Prawo atomowe, tak aby uwzględnić właściwy podział w zakresie materii ustawowej i aktu wykonawczego, a także aby zapewnić zgodność aktów prawnych z wymaganiami Konstytucji RP i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego - czytamy w piśmie adresowanym do Porozumienia Stomatologów.

Więcej: autonomia-dent.pl