PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ nie chce zmian w przepisach RTG dla stomatologów

Autor: Łukasz Sowa • Źródło: NRL/ŁS
21-03-2014, 07:44
MZ nie chce zmian w przepisach RTG dla stomatologów MZ nie chce zmian w przepisach RTG dla stomatologów (Fot.
Przepisy odnoszące się do radiologii stomatologicznej nie są zbyt rygorystyczne – przekonuje resort zdrowia w odpowiedzi na opinię lekarzy dentystów z Komisji Stomatologicznej NRL, którzy uważają, że w obecnym kształcie nie odpowiadają one zagrożeniom.

Przypomnijmy iż głównym argumentem KS NRL za złagodzeniem przepisów jest niewielka liczba niezgodności z wymaganymi parametrami fizycznymi, które zostały w ostatnich latach wykryte w aparatach stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych. Samorząd lekarski posiada takie wstępne dane z raportów inspekcji sanitarnych.

- Po zebraniu całości danych i ich analizie należy podjąć dalsze kroki w kierunku zmian w zakresie warunków stosowania promieniowania jonizującego w stomatologii. Otrzymane dane wskazują, że obowiązujące obecnie wymagania dotyczące stosowania aparatów RTG w stomatologii są nadmierne i nieproporcjonalne wobec możliwych zagrożeń - przekonywała niedawno lek dent. Anna Lella, wiceprezes NRL.

Nie zgadza się z tym resort zdrowia. - Postanowienia dyrektywy 97/43/Euratom, jak również powołane dokumenty i publikacje międzynarodowe nie pozwalają na przyjęcie wniosku, aby promieniowanie jonizujące w zakresie stomatologii było wyłączone ze stosowania określonych wymogów ochrony radiologicznej pacjenta ustanowionych dla wszystkich rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego w celach medycznych - uważa Igor Radziewicz-Winnicki, podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia.

Przypomina także, że po apelach środowiska stomatologicznego w ostatnich latach wymogi ochrony radiologicznej pacjenta nałożone na podmioty udzielające świadczeń medycznych z zakresu stomatologii zostały w sposób wyraźny ograniczone

Skrócono między innymi obligatoryjny wymiar, przeprowadzanych raz na 5 lat, szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta (z 46 do 7 godzin). Ponadto ograniczono wymagania dotyczące dokumentacji systemu zarządzania jakością, której sporządzenie dla indywidualnej praktyki stomatologicznej nie wydaje się zadaniem zbyt skomplikowanym i czasochłonnym. 

- Mając na względzie, iż szczegółowe rozwiązania rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. odnoszące się do stomatologii znajdują uzasadnienie w dokumentach instytucji międzynarodowych (ICRP, IAEA), oraz fakt, iż w stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego wymagania w tym zakresie zostały ograniczone, nie można podzielić poglądu, te regulacje w tym zakresie są zbyt rygorystyczne - uważa Radziewicz-Winnicki.

POLECAMY W SERWISACH