PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ decyduje: koniec amalgamatu stomatologicznego

Autor: miro • Źródło: ms
26-02-2022, 19:32
MZ decyduje: koniec amalgamatu stomatologicznego Amalgamat stomatologiczny na finiszu fot. AdobeSotck
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia kończy erę amalgamatu stomatologicznego. Zastępuje go cement szkłojonomerowy. Ci co chcą usuwać amalgamat, muszą korzystać z separatorów, których koszt zakupu będzie amortyzowany w koszty.
  • Cement szkłojonomerowy zamiast amalgamatu.
  • Wstrząsarki do amalgamatu stomatologicznego w formie kapsułkowanej pozostają.
  • Koszt zakupu separatora będzie kompensowany przez dodanie do istniejących taryf produktów rozliczeniowych kosztów amortyzacji separatora.

Cement szkłojonomerowy zamiast amalgamatu

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia przewiduje m.in., że w miejsce wycofywanego amalgamatu stomatologicznego stosowane będą dla całej populacji uprawnionych świadczeniobiorców bezpieczne dla pacjentów, lekarzy dentystów oraz środowiska następujące materiały do wypełnień przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych:
1) cement szkłojonomerowy;
2) cement szkłojonomerowy o zwiększonej gęstości;
3) cement szkłojonomerowy wzmocniony żywicą.

Wszystkie osoby, uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków ubezpieczenia zdrowotnego, uzyskują dostęp do innych niż amalgamat stomatologiczny materiałów do wypełnień stosowanych w leczeniu stomatologicznym.

W przepisach rozporządzenia w sprawie rtęci planuje się wycofanie amalgamatu stomatologicznego w leczeniu stomatologicznym do 2030 r. Polscy pacjenci uzyskają 9 lat wcześniej, niż zakładają to przepisy rozporządzenia w sprawie rtęci, dostęp do innych niż amalgamat stomatologiczny materiałów stosowanych w leczeniu stomatologicznym.

Wstrząsarki do amalgamatu pozostają bez zmian

Zastąpienie amalgamatu stomatologicznego cementami szkłojonomerowymi nie będzie wymagało od świadczeniodawców zakupu nowego sprzętu ponieważ wstrząsarki do amalgamatu stomatologicznego w formie kapsułkowanej są odpowiednim sprzętem do wstrząsania każdego materiału do wypełnień w formie kapsułkowej, w tym również cementów szkłojonomerowych w formie kapsułkowanej.

Usuwanie amalgamatu z separatorem amortyzowanym w koszty

W projekcie rozporządzenia nie wprowadza się okresu dostosowawczego w celu umożliwienia dostosowania świadczeniodawcom do warunków realizacji świadczenia usunięcie wypełnienia amalgamatowego, a w tym do wymagań dotyczących sprzętu.

Świadczenie to nie jest obligatoryjnym. Świadczeniodawcy, przystępujący do realizacji świadczenia: usunięcie wypełnienia amalgamatowego - muszą spełnić warunki jego realizacji.

W tym względzie nie wprowadzono okresu dostosowawczego.

Równocześnie świadczeniodawcy, którzy usuwają wypełnienia amalgamatowe są zobowiązani do wyposażenia swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie. Po wyposażeniu gabinetów w separatory amalgamatu świadczeniodawcy będą mogli zakontraktować świadczenie usunięcie wypełnienia amalgamatowego.

W zależności od rodzaju separatora (dynamiczne, sendymentacyjne i filtracyjne) koszt zakupu wyniesie od 1 tys. zł do 8 tys. zł. Koszt zakupu separatora będzie kompensowany przez dodanie do istniejących taryf produktów rozliczeniowych kosztów amortyzacji separatora.

Powyższa sytuacja nie wymaga wprowadzenia przepisu przejściowego ponieważ zmiana nie wpłynie na dotychczasową sytuację świadczeniodawców, a jedynie umożliwia im, po spełnieniu dodatkowego warunku, realizację świadczenia: usunięcie wypełniania amalgamatowego.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia tutaj

Zasady usunięcia amalgamatu stomatologicznego i warunki procedury 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH