MŚ przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadacz odpadów, który unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne, jest zobowiązany do wydania na wniosek wytwórcy (lekarza dentysty) tych odpadów dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów.

Dlaczego to tak istotne? Dokument ten potwierdza przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów. Brak dokumentu, nawet jeżeli wytwórca zakaźnych odpadów medycznych posiada potwierdzenie ich przekazanie w postaci kart przekazania odpadów, oznacza, że odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami wciąż należy do ich wytwórcy.

Ministerstwo Środowiska wyjaśnia również, że obecne przepisy nie przewidują pobierania opłaty za wystawienie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie.

Wyjaśnienia MŚ to odpowiedź na pytania, jakie zadała Naczelna Rada Lekarska.

Przypomnijmy, że jeszcze w grudniu 2014 r. podobną opinię uzyskał lek. dent. Andrzej Cisło, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, przewodniczący KS WIL. 

- W ustawie o odpadach nie określono opłaty za wystawienie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych - poinformowała wtedy Hanna Kończał, zastępca Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Czytaj także: 

Dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów - tak, ale bez opłat

Odpady medyczne - projekt zmian

Kary za odpady medyczne: jak odzyskać pieniądze krok po kroku