PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Możliwość zatrudnienia w Polsce lekarzy, lekarzy dentystów z Ukrainy

Autor: miro • Źródło: ms
10-03-2022, 07:50
Możliwość zatrudnienia w Polsce lekarzy, lekarzy dentystów z Ukrainy Praca dla ukraińskich lekarzy i lekarzy dentystów Fot. AdobeStock
Uchwalona przez Sejm rządowa ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadza m.in. regulacje dotyczące zatrudniania Ukraińców w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podaje zasady podejmowania pracy przez medyków z Ukrainy. 

  • Uchwalona przez Sejm rządowa specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza m.in. regulacje dotyczące zatrudniania Ukraińców w Polsce.
  • Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.
  • Zasady podejmowania pracy dla lekarzy i lekarzy dentystów, ale także pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych określiło Ministerstwo Zdrowia

 

Praca dla Ukraińców

W ustawie zagwarantowano obywatelom Ukrainy dostęp do polskiego rynku pracy i możliwość rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski, w przypadku, gdy jego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał w ciągu 14 dni powiadomić - za pośrednictwem praca.gov.pl - właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń - na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Jak zapisano w ustawie, obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Zasady podejmowania pracy dla lekarzy i lekarzy dentystów, ale także pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych określiło Ministerstwo Zdrowia. 

Legalizacja pobytu Ukraińców

Rządowa specustawa reguluje m.in. kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r., będą mogli również - po potwierdzeniu tożsamości - otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Legalny będzie także pobyt dzieci urodzonych przez Ukrainki, które uciekły przed wojną, już w Polsce. Ukraińcy będą mogli podjąć tutaj pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach oraz uczelniach. 

Pomoc dla wspierających Polaków

Dzięki regulacji osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną wypłacane będą świadczenia pieniężne w kwocie 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie. Świadczenia będą wypłacane maksymalnie przez 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego oraz warunki jego przyznawania i przedłużania jego wypłaty (obecnie wskazane 40 zł). 

Pomoc finansowa dla Ukraińców 

Dla uchodźców z Ukrainy przewidziano też pomoc w postaci jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego - jak napisano w ustawie - na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W tym celu trzeba będzie złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej.

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali do Polski od 24 lutego, przysługiwać będzie też prawo do świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka m.in. w żłobku.

Obywatelowi Ukrainy w Polsce, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy w związku z trwającymi tam działaniami wojennymi, mogą być przyznawane także świadczenia na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej. Ukraińcy będą mieli prawo do świadczeń rodzinnych i wychowawczego.

Ukraińcy, których pobyt w Polsce zostanie zalegalizowany, będą mogli m.in. podjąć w Polsce pracę, uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej oraz edukacji.

PFRON dla Ukraińców

Także środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być przeznaczane na działania kierowane do ukraińskich uchodźców w Polsce.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
zatrudnienie   praca dla dentysty   Pomoc Ukrainie  

POLECAMY W SERWISACH