• Według ZPS: NRL koncentruje się na ochronie źle pojętej solidarności zawodowej, bez uwzględnienia realnego interesu pacjentów, lekarzy i właścicieli podmiotów medycznych.
  • Kwestia bezprawnego nienadawania przez okręgowe rady lekarskie prawa wykonywania zawodu lekarzom m. in. z Białorusi, ma dodatkowy wymiar polityczny - ocenia ZPS.
  • Lekarze oraz lekarze dentyści powinni mieć demokratyczne prawo do decydowania o przynależności do wybranej przez siebie izby lekarskiej - uważa ZPS.

Naczelna Rada Lekarska działa w ramach przyjętych ustaw i jej uchwały nie stanowią źródła prawa - czytamy w oświadczeniu ZPS.

Związek krytycznie odnosi się do działalności izb lekarskich  

Jako jedyni organizatorzy rynku prywatnej opieki stomatologicznej w Polsce negatywnie oceniamy działalność NRL, która koncentruje się na ochronie źle pojętej solidarności zawodowej, bez uwzględnienia realnego interesu pacjentów, lekarzy i właścicieli podmiotów medycznych oraz braku zrozumienia przemian zachodzących w sektorze prywatnej stomatologii.

Postawa NRL po raz kolejny przywołuje dyskusję na temat koniecznych zmian w ustawie o działalności izb lekarskich. Lekarze oraz lekarze dentyści powinni mieć demokratyczne prawo do decydowania o przynależności do wybranej przez siebie izby lekarskiej.

Przynależność do korporacji - warunkiem wykonywania pwz

Obecnie przynależność do jedynej izby lekarskiej jest w praktyce warunkiem zachowania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Kwestia bezprawnego nienadawania przez okręgowe rady lekarskie prawa wykonywania zawodu lekarzom m. in. z Białorusi, którzy przeszli pozytywnie weryfikację ministra zdrowia ma dodatkowy wymiar polityczny, ponieważ lekarze z Białorusi szukają w Polsce schronienia przed reżimem Aleksandra Łukaszenki i są gotowi z pełnym zaangażowaniem wesprzeć nasz system opieki medycznej - wynika z oświadczenia  Związku Pracodawców Stomatologii.

O kwestii informował m.in. portal Grupy PTWP Rynek Zdrowia w materiale: NRL stanie przed Sądem Najwyższym. Skarży ją resort zdrowia

W ZPS zrzeszonych jest 85 podmiotów (601 lekarzy).