• Sejm w połowie kwietnia nie zdołał odrzucić uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy o jakości, która zakładała m.in. wprowadzenie obligatoryjnego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem (monitorowania zdarzeń niepożądanych)
 • Dyskusja na jakich zasadach nastąpi zwolnienie z odpowiedzialności karnej w wyniku pomyłki, błędu medycznego - ma być przeprowadzona w gronie ekspertów
 • W celu opracowania rekomendacji dotyczących wdrożenia systemu kompensacji szkód bez orzekania o winie minister zdrowia powołał zespół do opracowania rekomendacji wdrożenia systemu kompensacji szkód bez orzekania o winie „no-fault” 

 

Nowe spojrzenie na kwestię jakości w zdrowiu

Szef MZ oświadczył, że resort chce na nowo spojrzeć na kwestię jakości w zdrowiu.

Poprzednia regulacja w tej sprawie, jak przypomniał, "nie zyskała pełnego poparcia". Sejm w połowie kwietnia nie zdołał bowiem odrzucić uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy o jakości, która zakładała m.in. wprowadzenie obligatoryjnego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, czyli monitorowania zdarzeń niepożądanych.

- Chcemy na nowo spojrzeć na zagadnienie jakości. (…) Można dyskutować o różnych szczegółach, technicznych różnicach w podejściu, ale zagadnienie jakości w systemie opieki zdrowotnej jest kluczowe dla pacjenta i w moim przekonaniu domyka pewną koncepcję reformowania systemu opieki zdrowotnej - powiedział szef MZ.

Minister Niedzielski zapowiedział ustawę koncentrująca się na samym zagadnieniu jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Sprowadza się ona - jak tłumaczył - do tego, że jakość będzie mierzona i ma stanowić podstawę premiowania podmiotów, które są lepsze.

Szef resortu zdrowia podał, że w drodze nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta powstanie Fundusz Kompensacyjny. - Chcemy stworzyć uproszczone warunki dochodzenia odszkodowań - zaznaczył.

Minister przekazał też, że planowane regulacje nie dotyczą kwestii, która wywołała najwięcej kontrowersji i emocji, czyli idei no-fault. Idea ta dotyczy możliwości wynagradzania pacjentom wystąpienia u nich niepożądanych zdarzeń medycznych bez orzekania o winie medyków.

Dyskusja o zwolnieniu z odpowiedzialności karnej

- Chcemy, by dyskusja na temat tego, na jakich zasadach zwolnienie z odpowiedzialności karnej w wyniku pomyłki, błędu medycznego, będzie robione, odbyła się w gronie ekspertów, poza dominującą ostatnio atmosferą politycznej agresji, żebyśmy wnioski z tej dyskusji mogli skonsumować w kolejnym ewentualnym projekcie - powiedział Niedzielski. Przekazał też, że podpisał zarządzenie powołujące zespół, który ma się tym zajmować.

Szef MZ doprecyzował, że oba projekty zostaną zgłoszone jako poselskie ze względu na pilną potrzebę ich przeprowadzenia przez proces legislacyjny.

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wskazał, że projekt dotyczący nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta domknie pewną całość dotyczącą możliwości uzyskania przez pacjenta szybko, sprawnie i tanio należnego odszkodowania, jeżeli dozna on jakiejkolwiek szkody w systemie ochrony zdrowia.

Nowy fundusz kompensacyjny 

Chmielowiec przypomniał, że funkcjonuje już fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych. - Rozpoczął działalność fundusz kompensacyjny badań klinicznych. Oba fundusze mają za zadanie właśnie sprawne wypłacenie odszkodowania pacjentom - powiedział rzecznik.

- Zakładany projekt, który pojawi się - projekt poselski - powoła trzeci fundusz: fundusz kompensacyjny zdarzeń medycznych, gdzie rozwiązania wzorowane są na systemach duńskich, szwedzkich, generalnie skandynawskich, w których pacjent szybko, w ciągu dwóch, trzech miesięcy uzyska należną kwotę odszkodowania na podstawie opinii zespołów ekspertów, lekarzy, ale nie tylko (...) i w ten sposób szkoda medyczna zostanie zrekompensowana - zapewnił Chmielowiec.

Dodał, że placówka szpitalna gdzie doszło do takiego zdarzenia medycznego, otrzyma informację od rzecznika praw pacjenta, co należy poprawić, zmienić lub wdrożyć, by do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło.

Posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko zaznaczyła z kolei, że fundusz kompensacyjny zastąpi dotychczasowe działania komisji powołanych w 2012 r., które działały przy urzędach wojewódzkich. - Niestety okazało się, że te komisje nie spełniły swojej roli, nie spełniły oczekiwań pacjentów. Bardzo często orzekały takie kwoty, które były nie do przyjęcia. Nawet mamy przykłady, gdzie odszkodowanie było w wysokości 1 złotego - przyznała.

Dodała, że z funduszu kompensacyjnego będą wypłacane odszkodowania na wniosek rodziny. - Są określone konkretne pułapy wielkości tych odszkodowań: od 2 tys. do 200 tys. zł, a w przypadku zgonu do 100 tys. zł - wyjaśniła.

Szczurek-Żelazko zastrzegła, że w przypadku zgonu pacjenta o odszkodowanie mogą ubiegać się członkowie całej rodziny. - Nie ma różnicowania między dziećmi i rodzicami. Zarówno dzieci jak i rodzice osoby zmarłej mogą uzyskać rekompensatę - podkreśliła.

Zespół RPP rozpatrujący rekompensaty 

Poinformowała, że ustawa szczegółowo opisuje tryb postępowania: powołanie zespołu przez Rzecznika Praw Pacjenta, w skład którego wchodzić będzie co najmniej 20 członków, w tym co najmniej 15 lekarzy. - RPP będzie powoływał do rozpatrzenia każdej sprawy zespół. Prace tego zespołu nie mogą trwać dłużej - czyli decyzja nie może być wydana - w dłuższym czasie niż 3 miesiące - zaznaczyła.

- Procedura jest bardzo prosta, krótkotrwała (...), nie wymaga długotrwałych procesów sądowych, tak jak było do tej pory. Ogranicza znacznie koszty pacjentów - bo wiemy, że dochodzenie swoich praw w sądzie to proces długotrwały ale też kosztowny. Jest to wyjście na przeciw pacjentom, którzy uważają, że w wyniku jakiegoś zdarzenia medycznego w placówce ochrony zdrowia (...) doznali uszczerbku na zdrowiu. Ten mechanizm daje im możliwość uzyskania rekompensaty" - stwierdziła.

Poseł PiS Czesław Hoc stwierdził, że zadowolony pacjent oznacza dobrą jakość w służbie zdrowia. - W tym celu tworzymy proces autoryzacji dotyczący szpitali należących do tzw. sieci szpitali. Po drugie, tworzymy system zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Po trzecie, tworzymy akredytacje, w tym standardy jakości - powiedział Hoc.

Przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów ks. Arkadiusz Nowak ocenił, że omawiane projekty ustaw w dużym stopniu realizują podstawowe elementy dotyczące dobra pacjenta - dostępność do świadczeń zdrowotnych, jakość wykonywanych świadczeń i bezpieczeństwo zdrowotne. Wyraził zadowolenie, że projekty zostały "oczyszczone" z rozwiązań, które wzbudzały najwięcej kontrowersji.

Skład zespołu ds. orzekania bez winy „no-fault” 

W celu opracowania rekomendacji dotyczących wdrożenia systemu kompensacji szkód bez orzekania o winie w systemie opieki zdrowotnej minister zdrowia powołał zespół do opracowania rekomendacji wdrożenia systemu kompensacji szkód bez orzekania o winie „no-fault”.

W skład zespołu wchodzą:

 • przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski, Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • zastępca przewodniczącego – Dominika Janiszewska-Kajka, Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia;
 • zastępca przewodniczącego – przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej;
 • członkowie:
  przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
  przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
  przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
  dwóch przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej,
  przedstawiciel Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
  przedstawiciel Naczelnej Izby Aptekarskiej,
  przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,
  przedstawiciel Krajowej Izby Fizjoterapeutów.