• Właściciele gabinetów stomatologicznych podnoszą kwestie minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, a konkretnie w jakich sytuacjach dotyczą asystentek i higienistek stomatologicznych
  • Z pytaniami o minimalnych wynagrodzeniach asystentek i higienistek stomatologicznych do ministra zdrowia zwróciła się posłanka Urszula Nowogórska

Pytania o minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Po trzech miesiącach od wejścia w życie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia lekarze dentyści ciągle oczekują jednoznacznego stanowiska:

  • do jakiej grupy zawodowej zaliczyć trzeba asystentki i higienistki;
  • jaka forma ich zatrudnienia obliguje właściciela gabinetu dentystycznego, w którym wykonują obowiązki zawodowe - do respektowania stawek określonych w ustawie o najniższych płacach w ochronie zdrowia;
  • czy ustawa o najniższych płacach w ochronie zdrowia dotyczy wszystkich form realizowania świadczeń medycznych.

Czy ma znaczenie kontraktowanie świadczeń przez NFZ?

Lekarze dentyści prowadzący indywidualne praktyki lekarskie i realizujący świadczenia medyczne poza systemem kontraktowania NFZ chcieliby wiedzieć czy ustawa o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia dotyczy także ich. Z takim pytaniem zwrócili się zatem do posłanki Urszuli Nowogórskiej.

W ich imieniu parlamentarzystka zwróciła się z trzema pytaniami do ministra zdrowia.

Brzmią one tak:

  • Czy nowe przepisy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia dotyczą również prywatnych praktyk lekarskich?
  • Czy asystentki i higienistki stomatologiczne, zatrudnione w prywatnych praktykach lekarskich, kwalifikują się do podwyżek na zasadach wskazanych w ustawie?
  • Czy indywidualna praktyka lekarska (gabinet) jest podmiotem medycznym?

Przynajmniej na ostatnie pytanie jest dość oczywista odpowiedź. Podmiotem leczniczym, na gruncie ustawy o działalności leczniczej, jest:

  • samodzielny zakład opieki zdrowotnej,
  • przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej,
  • instytut badawczy czy fundacja

Warunkiem jest, aby podmiot taki udzielał świadczeń medycznych.

Różne stanowiska na temat statusu zawodowego asystentek i higienistek stomatologicznych publikowaliśmy w materiale Jakie minimalne wynagrodzenie dla asystentek stomatologicznych. Są kontrowersje