• O ile zabiegi medycyny estetycznej będą mogli wykonywać tylko lekarze - wiele salonów kosmetycznych może nie przetrwać, przestrzegają uczestnicy branży
  • Ograniczenie dostępu do usług kosmetycznych może spowodować niezadowolenie społeczne z powodu braku dostępności i znacznego wzrostu cen zabiegów - uważa poseł Aleksander Miszalski
  • Jak Ministerstwo Zdrowia zapatruje się do postulatu wprowadzenia listy ewidencjonowanych salonów kosmetycznych, które to placówki podlegałyby ocenie klientów i były kontrolowane pod kątem jakości świadczonych zabiegów - pyta poseł

Medycyna estetyczna dla lekarzy 

- Za wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej mają odpowiadać wyłącznie podmioty o uprawnieniach lekarskich. Konsekwencją wprowadzenia takich zmian może być likwidacja wielu miejsc pracy oraz wzrost bezrobocia w branży kosmetycznej – uważa poseł Aleksander Miszalski.

- Podobny los może spotkać instytucje bezpośrednio współpracujące z tą branżą, takie jak hurtownie kosmetyczne, producentów kosmetyków i sprzętu zabiegowego – twierdzi parlamentarzysta.

Według posła. Planowane zmiany mogą również prowadzić do strat finansowych po stronie Skarbu Państwa. Wiele salonów kosmetycznych może nie przetrwać, a te, które przetrwają, będą miały znacznie niższe dochody.

Utrudniony dostęp do zabiegów medycyny estetycznych

Ograniczenie dostępu do usług kosmetycznych tylko dla lekarzy może również spowodować niezadowolenie społeczne z powodu braku dostępności i znacznego wzrostu cen zabiegów. Przedstawiciele tej branży wskazują na alternatywne rozwiązanie, którym byłoby sporządzenie listy zaufanych podmiotów świadczących tego rodzaju usługi.

Taki stan rzeczy nie jest jedyną trudnością, z jaką muszą się zmierzyć w ostatnich miesiącach przedstawiciele branży kosmetycznej. Wprowadzenie ustawy o wyrobach medycznych od 1 stycznia 2023 roku ogranicza również możliwość reklamowania usług medycyny estetycznej, co dodatkowo zwiększa niepokój i ryzyko bankructwa, przed którym stoją właściciele salonów kosmetycznych.

Straty pacjentów, straty Skarbu Państwa

W tej sytuacji Aleksander Miszalski pyta:

  • Czy na terenie Polski prowadzona jest ewidencja salonów kosmetycznych, w których wykonywane są usługi medycyny estetycznej?
  • Jak Ministerstwo Zdrowia odniesie się do postulatu wprowadzenia listy ewidencjonowanych salonów kosmetycznych świadczących usługi z zakresu medycyny estetycznej, które to placówki podlegałyby ocenie klientów i były kontrolowane pod kątem jakości świadczonych zabiegów?
  • Jakie pieniądze wpłynęły na konto Skarbu Państwa z racji podatku dochodowego zapłaconego przez podmioty świadczące usługi kosmetyczne w latach 2018 - 2022 i 2023 r.?
  • Czy rząd przeprowadził analizę potencjalnego niebezpieczeństwa powiększenia się tzw. szarej strefy w zakresie usług medycyny estetycznej i czy są planowane działania mające na celu zapobieżenie temu potencjalnemu zjawisku?
  • Czy przewiduje się wprowadzenie czasu koniecznego na przekształcenie usług ze strony przedstawicieli salonów kosmetycznych w celu sprostania przez nich wymaganiom rynkowym?