Do uiszczania opłat w wyższej, niż wynika to z udziału, wysokości mogą zostać zobowiązani tylko ci właściciele lokali użytkowych, w przypadku których uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali - sposób wpływający na wzrost kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, np. poprzez zwiększoną "produkcję" odpadków przez gabinet dentystyczny, stałe parkowanie przed nim samochodów pacjentów, co może niszczyć chodnik, zieleń.

Decyzja taka stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu, dlatego też na jej podjęcie przez zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na zwiększenie obciążenia właścicieli lokali użytkowych oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do jej wykonania. Uchwała taka powinna zapaść większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów. Właściciel gabinety dentystycznego może zatem we własnej sprawie głosować, przy czym liczba głosów uzależniona powinna być od wielkości udziałów w nieruchomości.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim,
Wydział: I Wydział Cywilny,
Sygnatura akt: I C 943/13