PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Mapy potrzeb zdrowotnych – projekt rozporządzenia

RCL/szaft
04-12-2014, 13:14
Mapy potrzeb zdrowotnych – projekt rozporządzenia Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych. Czy ostatecznie, będą one zawierały informacje o dostępności do stomatologicznego leczenia w ramach NFZ?

Mapa potrzeb zdrowotnych powstanie, ponieważ - jak podkreśla MZ - obserwuje się istotne różnice w potrzebach zdrowotnych, występujące w poszczególnych regionach.

Resort widzi konieczność podjęcia działań zmniejszających nierówności m.in. poprzez wypracowanie narzędzi lepszego identyfikowania potrzeb zdrowotnych, prowadzenie okresowych ocen skuteczności podejmowanych działań, wzmocnienie udziału województw w organizacji i zarządzaniu systemem ochrony zdrowia oraz opiniowanie celowości podejmowania nowych inwestycji w infrastrukturę medyczną.

Pamiętamy, że nie tak dawno, o konieczności stworzenia map stomatologicznych potrzeb zdrowotnych z przedstawicielami MZ rozmawiali dentyści z samorządu lekarskiego.

- Obecnie w ramach NFZ mamy dostępne świadczenia dla dzieci w kontraktach ogólnostomatologicznych i specjalistycznych ortodontycznych. Należałoby się przyjrzeć ich realizacji i rozmieszczeniu. Stąd nasza prośba do ministra zdrowia o stworzenie tzw. map stomatologicznych potrzeb zdrowotnych. Mogłyby one dostarczyć informacji jaka jest dostępność do leczenia w ramach NFZ, gdzie jest ona utrudniona, bądź gdzie jej nie ma - mówiła Agnieszka Ruchała-Tyszler, wiceprezes NRL.

Co zakłada projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych?

Przede wszystkim to, że stworzone będą regionalne mapy potrzeb zdrowotnych oraz Ogólnopolska Mapa Potrzeb Zdrowotnych.

Regionalna mapa potrzeb zdrowotnych ma składać się z części opisujących sytuację demograficzną i epidemiologiczną, stan infrastruktury medycznej oraz jej wykorzystanie, jak również prognozę potrzeb zdrowotnych.

Za jej opracowanie będą odpowiedzialni wojewodowie, a jej treść będzie obejmowała analizę dla poszczególnych powiatów oraz porównanie między nimi na tle całego województwa. Wnioski z map regionalnych, uzupełnione o analizę świadczeń udzielanych w poszczególnych województwach oraz o porównania pomiędzy nimi - w odniesieniu do wskaźnika ogólnopolskiego - będą składały się na Ogólnopolską Mapę Potrzeb Zdrowotnych.

Część demograficzna map będzie zawierać analizę takich aspektów jak liczba ludności, struktura ludności ze względu na płeć i wiek, liczba urodzeń, współczynniki płodności oraz zagęszczenie ludności.

Analizie przestrzennej zostaną poddane również wartości standaryzowanego wskaźnika umieralności ze względu na przyczyny zgonów istotne z punktu widzenia zdrowia.

Część dotycząca infrastruktury medycznej będzie zawierać informacje o liczbie świadczeniodawców z podziałem na zakres udzielanych przez nich świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mapy będą zawierać informacje o strukturze jednostki, częstości korzystania z poradni specjalistycznych z uwzględnieniem rozpoznań oraz czasu oczekiwania na wizytę. Ich analiza pozwoli na statyczny opis potencjału infrastruktury medycznej w jednostkach stacjonarnej opieki zdrowotnej oraz potrzeb zdrowotnych, które mogą być w nich zrealizowane.

POLECAMY W SERWISACH