PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Maciej Hamankiewicz: kolejny wyłom w tajemnicy lekarskiej

Autor: nieck • Źródło: en
20-07-2016, 07:08
Maciej Hamankiewicz: kolejny wyłom w tajemnicy lekarskiej Maciej Hamankiewicz: nowe prawo jest złe!
Zmiany w przepisach, które obligują lekarza do ujawniania informacji objętych tajemnicą lekarską na temat zmarłego pacjenta (na żądanie bliskiej mu osoby) - krytykuje Maciej Hamankiewicz prezes NRL.

- Lekarz, lekarz dentysta zobowiązany jest do ujawnienia na żądanie osoby bliskiej zmarłego pacjenta,  informacji objętych tajemnicą lekarską (nawet wbrew jego woli) – pisze Maciej Hamankiewicz.

Taki obowiązek wprowadza nowa wersja ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Czytaj także: Nadwyrężona tajemnica lekarska po śmierci pacjenta

Co więcej, lekarz będzie musiał rozstrzygnąć, czy osoba jest bliska wnioskodawcy (w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Zgodnie z przepisami tej ustawy jest nią: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.

Wprowadzane zmiany pozostają w sprzeczności z etosem lekarza i lekarza dentysty. W treści przyrzeczenia lekarskiego oraz art. 23 Kodeksu Etyki Lekarskiej zawiera się przecież zasada poszanowania poufności informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta. Śmierć pacjenta nie zwalnia lekarza z tajemnicy lekarskiej. Na mocy art. 25 Kodeksu Etyki Lekarskiej może to nastąpić tylko wtedy, gdy: - pacjent wyrazi na to zgodę; - zachowanie tajemnicy zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta lub innych osób; - gdy zobowiązują do tego przepisy.

- Wprowadzone zmiany w przepisach godzą w istotę prawa pacjenta do samostanowienia - alarmuje Maciej Hamankiewicz. - Są złe, bo stawiają lekarzy wobec etycznego dylematu– krytykuje prezes NRL. Dodaje on, że właściwie nie pozostawiają lekarzowi dobrego wyjścia: odmowa ujawnienia tajemnicy bliskiej osobie stanowił naruszenie prawa, a ujawnienie informacji objętych tajemnicą narusza Kodeks Etyki Lekarskiej i przyrzeczenie lekarskie, które każdy  lekarz i lekarz dentysta składał.

Maciej Hamankiewicz zapowiada, że Naczelna Rada Lekarska podejmie odpowiednie działania. Na razie NRL w tej sprawie występuje do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
tajemnica lekarska   Naczelna Rada Lekarska  

POLECAMY W SERWISACH