Samorząd lekarski nie oczekuje zniesienia limitów punktów w ogóle, oczekuje jedynie większej elastyczności w tym zakresie, polegającej na zniesieniu limitów wewnętrznych, określających maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w danej formie kształcenia.

Podczas posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej minister zdrowia Marian Zembala zapewnił, że powoła dwuosobową komisję, która będzie analizować możliwość zmian w tym zakresie. Dodatkowo w trakcie spotkania 5 sierpnia 2015 r. minister zdrowia zapewnił członków Prezydium NRL, że postulowane zmiany są możliwe i Ministerstwo Zdrowia będzie nad nimi pracować.

Zaniepokojenie NRL wzbudziło pismo dr Jolanty Orłowskiej – Heitzman, dyrektorki Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, z którego wynika coś zupełnie przeciwnego, a to – według samorządu lekarskiego – wymaga wyjaśnienia.