• Powstało zamieszanie w związku z wprowadzeniem limitów na procedury stomatologiczne rozliczane w ramach pakietów. Takie rozwiązanie sugerował NFZ
  • Dentyści zaalarmowali, iż limity spowodują zdecydowanie gorszy dostęp do leczenia
  • Sprawą zajęła się posłanka Urszula Nowogórska, która zwróciła się z pytaniami do ministra zdrowia czy resort rozważa wycofanie kontrowersyjnych restrykcji i przywrócenie pacjentom możliwości leczenia się w zakresie, którego potrzebują 

Co MZ zrobi w sprawie limitów na świadczenia stomatologiczne

Posłanka Urszula Nowogórska zwróciła się z pytaniami do ministra zdrowia:

  • Czy resort rozważa wycofanie kontrowersyjnych restrykcji i przywrócenie pacjentom możliwości leczenia się w zakresie, którego potrzebują?
  • Czym się kierowano, wprowadzając limity?
  • Jakie działania dotyczące ulepszenia leczenia stomatologicznego w ramach NFZ planuje podjąć Ministerstwo Zdrowia.

Urszula Nowogórska przypomniała ministrowi zdrowia, że w związku z wprowadzeniem limitów na procedury stomatologiczne rozliczane w ramach pakietów usług dentyści zaalarmowali, iż spowoduje to gorszy dostęp do leczenia. Przykładowo w kontraktach z chirurgii stomatologicznej pojawiły się limity na wyrywanie zębów.

Protesty dentystów

Dentyści apelują o zmianę restrykcyjnych przepisów i żądają natychmiastowego wykreślenia z nowego zarządzenia prezesa NFZ zapisu wprowadzającego odrębne limity na świadczenia rozliczane pakietami we wszystkich zakresach leczenia stomatologicznego.

Stomatolodzy podkreślają również, że zarządzenie zostało wprowadzone w życie bez odpowiedniego czasu na przygotowanie, a kontrowersyjny zapis spowodował totalny chaos w funkcjonowaniu gabinetów stomatologicznych.

Niestety, w wyniku nowego zapisu ograniczony zostanie dostęp do refundowanych zabiegów z zakresu podstawowej opieki stomatologicznej, w tym badań kontrolnych, usuwania zębów czy higienizacji.

Dłuższe kolejki do dentysty

Okazuje się również, że zmiany w zasadach rozliczania wykluczają możliwość wykonywania przez stomatologów na długi czas wszystkich świadczeń rozliczanych obecnie w ramach pakietów. Niestety nie ma możliwości rozliczenia ich poza pakietami. Oznacza to, że pacjenci oczekujący (często przez długi czas) na zabiegi zostaną z dnia na dzień pozbawieni możliwości leczenia w ramach NFZ, a ich wizyty będą odwoływane, bo limity na świadczenia zostały już przekroczone i wyczerpane.

infodent24.pl wielokrotnie informował o spornych kwestiach związanych z zarządzeniem 60. Ostatnie informacje dowodzą jednak, że kontrowersyjne limity nie będą obowiązywały. Wiele w tej kwestii może wnieść skierowany do świadczeniodawców webinar zaplanowany przez NFZ na 10 maja 2023 r.