• Zarząd Krajowy OZZL wystosował komunikat w sprawie sposobu zatrudniania   lekarzy „na wyłączność” w publicznej ochronie zdrowia  
  • To kolejny wniosek o rozpoczęcie dwustronnych rozmów na ten temat między Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy a Ministerstwem Zdrowia 
  • Komunikat OZZL to reakcja na zgłoszoną parę dni temu przez byłego wiceministra zdrowia Bolesława Piechę propozycje wprowadzenia maksymalnych (obok minimalnych) wynagrodzeń dla lekarzy trudnionych w publicznej ochronie zdrowia
  • Takie rozwiązanie ma uchronić dyrektorów szpitali przed nieprzewidywalnymi wydatkami na lekarskie pensje

Stawki za pracę "wyłączność". Potrzebne dwustronne rozmowy

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że wystąpił z kolejnym pismem do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z wnioskiem o podjęcie dwustronnych rozmów (MZ – OZZL) w sprawie sposobu realizacji zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (z 24 lipca br.) o wprowadzeniu pracy lekarzy „na wyłączność” w publicznych podmiotach leczniczych – w zamian za odpowiednio wysokie wynagrodzenie, pisze w komunikacie Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL.

Poprzednie pismo w tej sprawie ZK OZZL wysłał do Ministra Niedzielskiego w dniu 26 lipca. Niestety minister nie odpowiedział na nie, jakby dając do zrozumienia, że nie traktuje słów Prezesa Kaczyńskiego poważnie.

Do 80 tys. zł miesięcznie dla najlepszych specjalistów

W związku ze zgłoszoną parę dni temu przez posła PIS i byłego wiceministra zdrowia Bolesława Piechę propozycją wprowadzenia maksymalnych (obok minimalnych) wynagrodzeń dla lekarzy trudnionych w publicznej ochronie zdrowia (aby uchronić dyrektorów szpitali przed nieprzewidywalnymi wydatkami na lekarskie pensje) ZK OZZL poinformował ministra zdrowia, że nie odrzuca takiej możliwości i wyraża opinię, iż kwoty jakie zaproponował Prezes PiS dla najlepszych lekarzy pracujących w publicznej ochronie zdrowia (60-80 tys. PLN) można by uznać za owe pensje maksymalne. Mogłyby one stać się elementem ewentualnego porozumienia (układu zbiorowego) w tej sprawie, jeżeli na odpowiednim poziomie ustalone zostałyby również pensje minimalne np. na poziomie wspomnianym przez posła Piechę, czyli trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

W związku z powyższym ZK OZZL ponowił swoje wezwanie o podjęcie dwustronnych rozmów: Ministerstwo Zdrowia – OZZL na temat warunków wynagradzania i płacy dla lekarzy, którzy zdecydują się na pracę „na wyłączność” w publicznym zakładzie ochrony zdrowia, podkreśla przewodniczący ZK OZZL.