Na liście podmiotów uprawnionych (obejmujących kilkanaście pozycji) znajdują się także podmioty lecznicze, ale wyłącznie w zakresie produktów leczniczych, które mogą być wykorzystywane w tych podmiotach w celu zaspokajania potrzeb zdrowotnych ich pacjentów, stosownie do przedmiotu i zakresu działalności.

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych ma ograniczyć liczbę wystawianych zapotrzebowań na produkty lecznicze, realizowane w aptekach ogólnodostępnych. Apteki te są - co do zasady - przeznaczone do indywidualnego zaopatrywania pacjentów, a nie innych podmiotów w sposób i w zakresie sprzecznym z ideą obrotu detalicznego. Nie powinno być zatem w stosunku do nich wystawiane zapotrzebowania w ilości nadmiarowej, na duże ilości produktów leczniczych – uważa Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.