PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Lekarze chcą się leczyć bez kolejki. Jest apel do ministra zdrowia

Autor: miro • Źródło: ms
22-05-2022, 07:15
Lekarze chcą się leczyć bez kolejki. Jest apel do ministra zdrowia Lekarze chcą się leczyć bez kolejki. Jest apel do ministra zdrowia Fot. Shutterstock
Lekarze chcą być wciągnięci na listę osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej - apel do ministra zdrowia w tej sprawie skierowano na XV Krajowym Zjeździe Lekarzy 14 maja.
  • Lekarze chcą się leczyć bez kolejki. Apel w tej sprawie do ministra zdrowia wystosowano na XV Krajowym Zjeździe Lekarzy 14 maja
  • Medycy postulują, aby podjęto działania legislacyjne zmierzające do "wpisania fachowych pracowników medycznych na listę osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej"
  • Obecnie korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością możliwe jest po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia. Na liście uprawnionych wymieniono 8 grup 

Lekarze chcą być leczeni poza kolejnością

Lekarze chcą być wciągnięci na listę osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Apel do ministra zdrowia w tej sprawie wystosowano na XV Krajowym Zjeździe Lekarzy 14 maja.

Treść apelu:

"XV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zmianę art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.) mających na celu wpisanie fachowych pracowników medycznych na listę osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej".

Czy osoby uprawnione mogą obawiać się, że ich uprawnienia zostaną rozmyte?

Lista uprawnionych jest dość pokaźna. Liczba ustawiających się do leczenia poza kolejnością idzie w miliony, czy zatem dodatkowe 180 tys. może mieć decydujące znaczenie? Pewnie nie.

Kto uprawniony jest do świadczeń medycznych poza kolejnością 

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:
- zasłużeni honorowi dawcy krwi i zasłużeni dawcy przeszczepu;
- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci;
- uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
- kobiety w ciąży;
- świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
- działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
- osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W jaki sposób udzielane są świadczenia medyczne poza kolejnością  

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:
- świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących;
- świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia;
- w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących;
- świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia.
Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24) korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   samorząd lekarski   pacjent   kolejki do dentysty  

POLECAMY W SERWISACH