PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Lekarze bezprawnie obciążani kosztami badań diagnostycznych

Autor: miro • Źródło: ms
27-05-2021, 09:16
Lekarze bezprawnie obciążani kosztami badań diagnostycznych Bartłomiej Chmielowiec RPP
- Obciążanie lekarzy kosztami zlecanych badań diagnostycznych narusza przepisy i może sprowadzać na pacjentów realne zagrożenie – opinia Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta wzmocniona wyrokiem WSA.
  • Niektóre placówki medyczne wprowadzają do zawieranych z lekarzami umów postanowienia przewidujące pomniejszenie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi o koszty zleconych pacjentom badań.
  • Obciążanie lekarzy kosztami zlecanych pacjentom badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych, jest niezgodne z przepisami.
  • Stosowane przez niektóre placówki medyczne postanowienia umowne mogą realnie wpływać na decyzje terapeutyczne – część lekarzy może mieć problem ze zlecaniem pacjentom wszystkich niezbędnych badań.
  • WSA podziela stanowisko RPP co do zagrożeń, jakie powoduje sytuacja, w której lekarz ponosi część kosztów zleconych przez siebie badań diagnostycznych.

Do stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta przychylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślając w wyroku, że takie praktyki mogą doprowadzić do erozji szczególnego stosunku zaufania, jaki powinien utrzymywać się pomiędzy lekarzem a pacjentami powierzającymi mu swoje zdrowie.

Wynagrodzenia lekarzy a koszty zleconych pacjentom badań

Pojawiają się niepokojące informacje wskazujące, że niektóre placówki medyczne wprowadzają do zawieranych z lekarzami umów postanowienia przewidujące pomniejszenie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi o koszty zleconych pacjentom badań. Umowy między placówkami a lekarzami przewidywały atrakcyjne wynagrodzenie, jednak pojawiał się w nich zapis, że lekarzom będą potrącane z wynagrodzenia koszty badań diagnostycznych, które zlecają swoim pacjentom.

W efekcie lekarze, którzy w umowach posiadali wskazane postanowienie, nie tylko tracili część przyznanego umową wynagrodzenia, ale wobec zlecania większej liczby badań niektórzy zmuszeni byli – jak donosiły media - dopłacać pracodawcy za wykonane przez nich świadczenia zdrowotne.

Pojawiło się zagrożenie, że lekarze, w obawie o swój zarobek, będą ograniczali zlecanie pacjentom badań, mimo potrzeby wynikającej z kryteriów medycznych. 

RPP uderza w system obniżania uposażeń lekarzy   

Rzecznik Praw Pacjenta we współpracy z NFZ podjęli działania mające na celu eliminowanie takich praktyk.

RPP otrzymał sygnały o stosowaniu niedopuszczalnego sposobu rozliczeń w 34 placówkach medycznych. We wszystkich placówkach przeprowadzono postępowania, a w 22 przypadkach RPP stwierdził nieprawidłowości, wydał decyzje uznające stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów i nakazał ich zaniechanie.

Dwie decyzje zostały zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jedna skarga została odrzucona przez sąd, zaś druga oddalona jako niezasadna.

Rozwiązanie niebezpieczne dla pacjentów

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że obciążanie lekarzy kosztami zlecanych pacjentom badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych, jest niezgodne z przepisami.

- Taka organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych ustalona przez placówkę medyczną narusza zbiorowe prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz udzielanych z należytą starannością – zaznacza Bartłomiej Chmielowiec.

POLECAMY W SERWISACH