PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Lekarz może sam sobie wystawić zwolnienie lekarskie

Autor: miro • Źródło: ms
30-03-2020, 08:43
Lekarz może sam sobie wystawić zwolnienie lekarskie Samowystawianie zwolnień lekarskich (foto: archiwum)
Na pytanie czy lekarz może sam sobie wystawić zwolnienie lekarskie (L4), intuicja podpowiada, że nie. Jednak intuicja to zbyt mało. Zwłaszcza, że nie jest to zagadnienie czysto teoretyczne.

   mec. Michał Grabiec

Z przepisów wynika…
A dokładniej z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Czytamy w art. 54 ust. 1 ustawy, że:

“Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych dalej “zaświadczeniem lekarskim”, lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, zwanych dalej “wystawiającym zaświadczenie lekarskie”

Ten przepis niewiele mówi, oprócz tego, że lekarz powinien legitymować się upoważnieniem wydanym przez ZUS i uprawniającym do wystawienia zwolnień lekarskich.

Jednak w innej ustawie znajdziemy już informację, że:
“Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby.”

Czy lekarz może sam siebie zbadać?
Do historii medycyny wszedł radziecki lekarz Leonid Rogozov, który zasłynął tym, że w 1961 roku wykonał na sobie udaną operację usunięcia wyrostka robaczkowego. Jakże błahą sprawą wydaje się przy tym zdiagnozowanie u siebie gruźlicy czy zapalenia tkanki łącznej.

A tak zupełnie na poważnie – nie ma prawnych przeciwwskazań, aby lekarz sam sobie wystawił zwolnienie lekarskie. Żaden przepis prawa nie wyłącza takiego uprawnienia. Nie ma też zakazu łączenia roli lekarza i pacjenta, zwłaszcza w kontekście łacińskiej zasady – “lekarzu lecz się sam” (“medice, cura te ipsum”).

Zwolnienie musi być jednak prawdziwe…
Samą łaciną sprawy z ZUS-em lekarz jednak nie wygra. Jak wiadomo, ZUS może skontrolować prawidłowość wystawienia zwolnienia lekarskiego L4.

W przypadku kontroli, trudno będzie wykazać, że cierpi się na jakąś chorobę zakaźną (nie mówimy o COVID-19, bo to zupełnie inna bajka, a diagnoza łączy się automatycznie z kwarantanną), w sytuacji braku wykonania badań mikrobiologicznych na obecność bakterii czy wirusa.

Taka sprawa od razu wydaje się podejrzana i całkiem słusznie. Chodzi zatem głównie o przypadki, w których dla diagnozy konieczne jest wykonanie badań diagnostycznych.

Jeżeli jednak choroba może zostać autozdiagnozowana przez lekarza i nie budzi to większych wątpliwości medycznych, lekarz można sobie wystawić zwolnienie lekarskie. Pamiętaj jednak, że wystawienie fikcyjnego L4 jest przestępstwem…

***

Kancelaria GW Legal Grabiec & Wójcik uruchomiła sygnuje stronę internetową www.prawnomedyczny.pl, na której można odszukać materiały z zakresu prawa w medycynie. 

Michał Grabiec, partner w kancelarii GW Legal Grabiec & Wójcik, radca prawny specjalizujący się w tematyce prawa medycznego. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów leczniczych i reprezentacją procesową w procesach medycznych.

Autor bloga Hipokrates w sądzie. Wprowadził RODO w kilkunastu podmiotach z branży medycznej. Pełni funkcję inspektora ochrony danych w kilku szpitalach.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
zwolnienie lekarskie   Michał Grabiec  

POLECAMY W SERWISACH