PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Lekarz dentysta nie musi płacić 79 tys. zł tytułem odszkodowania oraz zadośćuczynienia

Autor: miro • Źródło: ms
21-11-2013, 08:42
Lekarz dentysta nie musi płacić 79 tys. zł tytułem odszkodowania oraz zadośćuczynienia Lekarz dentysta nie musi płacić 79 tys. zł tytułem odszkodowania oraz zadośćuczynienia (foto: sxc.hu)
Klient miał uwagi do jakości materiału mostów złożonych licowanych porcelaną. Reklamacja została uwzględniona, lecz tak naprawdę do poprawki nie doszło, doszło natomiast do sądowych rozpraw i żądania pacjenta zapłaty przez lekarkę dentystkę 79 tys. zł tytułem odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Sąd Okręgowy w Katowicach stanął po stronie lekarki. Sąd pierwszej instancji ustalił, że skarżący pacjent korzystał z leczenia stomatologicznego. Usługa pozwanej miała polegać na założeniu mostów złożonych licowanych porcelaną w zakresie szczęki. Usługa została wykonała. Z uwagi na liczne odpryski porcelany - powód usługę tę zareklamował. Po konsultacji uszkodzeń z technikiem dentystycznym pozwana ostatecznie uwzględniła reklamację i zaproponowała powodowi ponowne bezpłatne wykonanie usługi. Nadto strony uzgodniły, iż pozwana wykona dodatkową usługę w żuchwie, która miała być tożsama z tą wykonaną w szczęce.

Pozwana w ramach reklamacji wykonała zabiegi o charakterze przygotowawczym w stosunku do usługi założenia mostów w szczęce oraz te same czynności w żuchwie w ramach usługi dodatkowej. Pozwana do terminu kolejnej wizyty, która miała odbyć się za miesiąc, pozostawiła powodowi tymczasowe zabezpieczenia uzębienia.
Pomimo prób skontaktowania się lekarki dentystyki pacjent zgłosił się na kolejną wizytę dopiero po kilku miesiącach, tłumacząc to względami zdrowotnymi. Pozwana poinformowała powoda o możliwości wystąpienia zmian w zgryzie powoda spowodowanych nieprzestrzeganiem wyznaczonego terminu wizyty.

Ostatecznie lekarka dentystka założyła pozwanemu uzupełnienie protetyczne.

Dalsze leczenie protetyczne powód kontynuował u innego lekarza stomatologa. Powód nie ma już założonego przez pozwaną uzupełnienia protetycznego.

W oparciu o opinię lekarską Sąd Okręgowy ustalił, że obecnie nie istnieje możliwość oceny przyczyn uszkodzenia olicowania koron zblokowanych użytkowanych przez powoda w łuku górnym.

Uraz mógł zostać spowodowany:
- niefizjologicznym ich wykorzystaniem,
- wytwarzaniem nadmiernych sił w układzie stomatologicznym spowodowanych schorzeniem pochodzenia ośrodkowego (np. schorzeniem psychicznym typu bruksizm, skutkiem ubocznym leków psychotropowych),
- wadą wykonawstwa będącą skutkiem nieprawidłowego postępowania technika,
- niewłaściwą preparacją zębów przez lekarza.

Samo niedostateczne wypełnienie kanału nie mogło spowodować uszkodzenia olicowania koron zblokowanych. Analiza dokumentacji zdjęciowej wskazuje, że bardziej prawdopodobną przyczyną powstania uszkodzeń była niefizjologiczne używanie zębów (otwarcie zębami butelki, uderzenie się). Trwająca 15 miesięcy przerwa w leczeniu stomatologicznym powoda doprowadziła do zmian w układzie ułożenia zębów, które uniemożliwiły zastosowanie wykonanych uprzednio uzupełnień protetycznych. Mogą być one jedynie wykorzystane jako uzupełnienie tymczasowe. Z uwagi na brak uzupełnień w uzębieniu powoda, zbędnym było jego badanie.
Sąd pierwszej instancji uznał, że powód dochodzi swojego roszczenia w oparciu o przepisy dotyczące odpowiedzialności deliktowej, albowiem podstawą jego żądania był błąd terapeutyczny w leczeniu powoda.

SŁOWA KLUCZOWE
sąd   WSA   błąd dentysty  

POLECAMY W SERWISACH