PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Lekarz dentysta Jan Kowalski, jak się ma legitymizować?

25-02-2013, 23:38
Lekarz dentysta Jan Kowalski, jak się ma legitymizować? (foto: sxc.hu)
Lekarz dentysta Jan Kowalski, jak się ma legitymizować? (foto: sxc.hu)
Podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą, którym jest na przykład osoba fizyczna, musi wiele dokumentów autoryzować. W jaki sposób ma to robić lekarz dentysta? Dowolności w tym względzie nie ma najmniejszej, o tym co na tak zwanej pieczęci trzeba zawrzeć - mówią szczegółowo przepisy, niestety szczegółowe nie oznacza, że jednoznaczne

.

W zasadzie w kwestii autoryzacji dokumentów generowanych przez przedmiot leczniczy obowiązują dwie podstawowe regulacje:
- rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.);
- rozporządzenie ministra zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260).

Jakie powinny być dane, które gwarantują prawidłowe oznaczenie dokumentacji medycznej?

Oto one:
- nazwa podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, a zobowiązanego do prowadzenia dokumentacji medycznej;
- adres podmiotu;
- numer telefonu;
- kod resortowy, stanowiący pierwszą część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (przy oznaczaniu podmiotu prowadzącego dokumentację medyczną należy posługiwać się kodami resortowymi zgodnymi z rozporządzeniem w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania);
- nazwa jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący piątą część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych (dwuznakowy, niepowtarzalny kod identyfikujący jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w strukturze organizacyjnej tego podmiotu);
- nazwa komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, wraz z kodem resortowym, przy czym nie jest precyzyjnie określone, który z kodów należy uwzględnić, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że chodzi o kod komórki stanowiący część siódmą systemu (trzyznakowy niepowtarzalny kod identyfikujący komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w strukturze organizacyjnej tego podmiotu);
- co jeszcze? istnieje przeświadczenie, że na dokumentacji medycznej powinien znaleźć się również kod stanowiący część ósmą systemu (czteroznakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego).

Z przepisów nie wynika, iż podmiot leczniczy powinien być uwidoczniony na dokumentacji medycznej w formie pieczęci. Ważne, żeby wszystkie niezbędne dany były zamieszczone i to tak, aby w trwały sposób były połączone z dokumentacją medyczną.

Na tym nie koniec, kolejne wymogi, dotyczące treści pieczęci, wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (art. 4 ust. 1).
Dane świadczeniodawcy umieszczane na receptach powinny zawierać:
- nazwę albo firmę wynikającą z umowy na wystawianie recept refundowanych zawartej z NFZ;
- adres miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu);
- numer telefonu;
- identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON.

Oczywiście każda recepta powinna być także oznaczona unikatowym numerem identyfikującym receptę nadawanym przez OW NFZ (par. 3 ust. 4). W tym przypadku także nie jest wymagane przystawianie pieczątek. Doskonalę ich rolę pełnić może np. wydruk komputerowy. Ważne, aby umieszczone na recepcie dane były czytelne i na trwale z nią związane.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH