PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Lekarz dentysta i mały ZUS plus

ms
08-01-2021, 09:25
Lekarz dentysta i mały ZUS plus Preferencja w płaceniu ZUS (fot. pixabay)
Lekarz dentysta, prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą w formie świadczenia usług stomatologicznych (wolny zawód), może skorzystać (pod pewnymi warunkami) z „małego ZUS plus”.

Przy „małym ZUS plus” roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 120 tys. zł. Podstawa wymiaru składek nie może być wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

O ile lekarz dentysta świadczył w 2020 r. usługi stomatologiczne i nie opłacał „małego ZUS plus” - w celu skorzystania z takiej możliwości musi do 1 lutego 2021 r. złożyć:
- wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na 31 grudnia 2020 r. podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, albo
- wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 grudnia 2020 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”;
- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli lekarz podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

O ile lekarz dentysta korzystał z „małego ZUS plus” w grudniu 2020 r. i nadal chce kontynuować takie rozwiązanie - nie przekazuje żadnych dokumentów zgłoszeniowych.

O ile w styczniu 2021 r. lekarz dentysta rozpoczyna lub wznawia realizowanie działalności gospodarczej, którą prowadził w 2020 r. (przynajmniej przez 60 dni), z tytułu której nie korzystał w 2020 r. z „małego ZUS plus” powinien złożyć:
- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA), z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te należy przekazać najpóźniej do 1 lutego 2021 r.

Jeżeli lekarz dentysta rozpoczyna lub wznawia działalność po 25 stycznia 2021 r. (przez co do końca miesiąca zostanie mniej niż 7 dni), zgłoszenie do ubezpieczeń składa w ciągu 7 dni (liczonych od daty rozpoczęcia/wznowienia działalności).

O ile lekarz dentysta rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą później niż w styczniu 2021 r., a którą prowadził w 2020 r. (przynajmniej przez 60 dni), z tytułu której nie korzystał w 2020 r. z „małego ZUS plus”, powinien złożyć:
- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli lekarz dentysta podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

SŁOWA KLUCZOWE
ZUS   świadczeniodawcy   gabinet stomatologiczny  

POLECAMY W SERWISACH