PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Lekarz alkoholik bez PWZ

Autor: miro • Źródło: ms
11-10-2013, 13:26
Lekarz alkoholik bez PWZ Lekarz alkoholik bez PWZ (foto: sxc.hu)
Rzadko zdarza się, że lekarz z chorobą alkoholową walczy w sądzie o możliwość wykonywania zawodu. Rzadko zdarza się, że sąd w tak drażliwiej sprawie nie ma żadnych uwag do trybu postępowania organów ORL.

Decyzja

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie powołała komisję mającą orzec w sprawie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu w związku z niepodjęciem przez niego terapii odwykowej, do której został zobowiązany jedną z wcześniejszych uchwał ORL. 

Rada zawiesiła prawo wykonywania zawodu przez lekarza w związku ze stwierdzeniem niezdolności do jego wykonywania, do czasu ustania przyczyn niezdolności. Uchwale nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Okręgowa Rada Lekarska wskazała w uzasadnieniu, że pomimo zobowiązania do podjęcia leczenia medyk spotkał się pełnomocnikiem ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów jedynie dwukrotnie, nie stawiając się na pozostałe spotkania, unikając jednocześnie kontaktu telefonicznego. Podczas dwóch spotkań lekarz twierdził, iż zachowuje abstynencję, jednakże nie uczęszcza na terapię, ani na mityngi AA, jak również nie przyjmuje leków przepisanych przez lekarza psychiatrę, gdyż nie jest mu to potrzebne. Medyk zobowiązany do udzielenia zgody na zebranie od pracodawcy informacji dotyczących ewentualnych problemów związanych z uzależnieniem, nie dostarczył wymaganego pisma. Co gorsza lekarz świadczył usługi pod wpływem alkoholu. Ostatecznie ORL zadecydowała o zawieszeniu PWZ.

Skarga na decyzję

Od uchwały tej lekarz wniósł odwołanie. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej utrzymało w mocy uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej, gdyż lekarz jest niezdolny do wykonywania zawodu z powodu rozpoznanego u niego zespołu zależności alkoholowej. Z tych względów komisja zasadnie zawnioskowała o zawieszenie Prawa Wykonywania Zawodu w związku z koniecznością podjęcia terapii w ośrodku zamkniętym.
Chory lekarz wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzucając, że powołano komisję orzekającą pomimo braku przesłanek uzasadniających podejrzenie istnienia niezdolności lekarza do wykonywania zawodu.
Poza tym postępowanie prowadzono w sposób nie tylko nie budzący zaufania, ale również utrwalający u niego przekonanie, że organ celowo uniemożliwia dostęp do akt postępowania oraz nie poucza możliwości dostępu do dokumentacji, w oparciu o którą wydana została decyzja o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu.

Podtrzymanie decyzji

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że w rozpoznawanej sprawie tego rodzaju wady i uchybienia nie wystąpiły. Lekarz, jeśli chce pracować w zawodzie, będzie musiał się zacząć leczyć.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
WSA   PWZ   ORL w Warszawie  

POLECAMY W SERWISACH