Spółka zawarła umowy na świadczenia medyczne z NFZ OW w Gdańsku, dotyczące między innymi świadczenia usług stomatologicznych:
- poradnia stomatologiczna V grupa świadczenia stomatologiczne - protetyka (kod produktu 07.1800.122.02);
- poradnia ortodontyczna V Grupa świadczeń stomatologicznych - ortodoncja (kod produktu 07.1820.123.02).

Świadczenia te to:
usługi stomatologiczne, zwolnione z VAT (ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 2004r. nr 54, poz.535) załącznik do ustawy nr 4 poz.9,
oraz praca technika dentystycznego, który wykonuje protezy dentystyczne oraz aparaty ortodontyczne (opodatkowane 8 proc. stawką VAT).
NFZ, podpisując umowy z świadczeniodawcami, nie wyszczególnia ile punktów stomatologicznych dotyczy usług lekarza dentysty (zwolnionych z podatku VAT) a ile punktów jest przypisane na wykonanie towaru, jakim jest proteza dentystyczna, czy aparat ortodontyczny (8 proc. VAT).
Spółka na wykonanie protez dentystycznych i aparatów ortodontycznych podpisała umowy z technikami dentystycznymi, którzy wystawiają rachunki za wytworzone towary. Cena jednej protezy oraz aparatu ortodontycznego jest jedna (bez względu na rodzaj protezy lub aparatu).

Urząd Skarbowy w Kościerzynie wyjaśnił, że protezy dentystyczne i aparaty ortodontyczne o podanym przez spółkę symbolu PKWiU 33.10.17 - wykonywane są przez techników dentystycznych na podstawie zawartej z nimi umowy. Za wykonane produkty technicy wystawiają rachunki bądź faktury.

W poz. 101 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymienione są: sztuczne stawy; przyrządy, aparaty i protezy ortopedyczne; sztuczne zęby; protezy dentystyczne; protezy innych części ciała, gdzie indziej nie sklasyfikowane - które opodatkowane są stawką w wysokości 8 proc. Zatem wykonanie (dostawa) na zamówienie spółki protez dentystycznych i aparatów ortodontycznych przez techników dentystycznych podlegać będzie opodatkowaniu stawką 8 proc., w przypadku techników dentystycznych zarejestrowanych dla potrzeb podatku VAT tzw. „czynnych podatników".
Natomiast usługa stomatologiczna, której leczenie pacjenta wymaga wykorzystania wykonanych przez techników dentystycznych protez dentystycznych lub aparatów ortodontycznych, będzie objęta zwolnieniem przedmiotowym - poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT (tzw. usługa kompleksowa).

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych - art.8 ust.3 ustawy o VAT. W przypadku wątpliwości jak należy sklasyfikować wykonywaną czynność, spółka powinna zwrócić się o wydanie opinii uprawnionego organu statystycznego - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego. Organ podatkowy nie jest uprawniony do klasyfikowania towaru lub usługi.

Sygnatura akt PP.443/13/05