PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Kto z lekarzy i na jakich warunkach może być skierowany do walki z epidemią

Autor: miro • Źródło: ms
10-11-2020, 08:54
Publikujemy kompendium wiedzy na temat zasad delegowania lekarzy, lekarzy dentystów do pracy przy zwalczaniu epidemii. Materiał, autorstwa radcy prawnego Kajetana Komara Komarowskiego, ukazał się na portalu OZZL.

11. Czy lekarz będący na zwolnieniu lekarskim z dowolnego powodu – może być delegowany do pracy przy zwalczaniu epidemii?
W świetle art. 47 ust. 3 pkt. 3 i 4 u.z.c.z. skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy oraz inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną. Oznacza to, że lekarz będący na zwolnieniu lekarskim z innego powodu niż wymienione wyżej, może być delegowany do pracy przy zwalczaniu epidemii.

12. Na jaki okres czasu można delegować do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Art. 47 ust. 7 u.z.c.z. oznajmia, że decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

13. Czy można przy skierowaniu do pracy określić większy wymiar czasu pracy niż przewidują przepisy prawa pracy np. czy można zmusić lekarza do pracy w godzinach nadliczbowych lub do pełnienia dyżurów – jak wielu dyżurów?
Wedle art. 96 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (dalej u.d.l.), pracownicy, o których mowa powyżej, mogą być, po wyrażeniu na to zgody na piśmie, zobowiązani do pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Przepis art. 96 Strona 66 zz 88 ust. 1 u.d.l. kształtuje instytucję tzw. klauzuli opt-out. W istocie jeżeli pracownik wyrazi zgodę na piśmie (tj. podpisze klauzulę opt-out), od tego momentu będzie mógł być zobowiązany przez pracodawcę do udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wobec tego, jeżeli lekarz nie podpisał klauzuli opt-out, nie może zostać zobowiązany do pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. W myśl art. 93 ust. 1 u.d.l. czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wymiar prawa do nieprzerwanego odpoczynku przewiduje art. 97 ust. 1 u.d.l., w myśl którego pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny okres odpoczynku, powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego (art. 97 ust. 2 u.d.l.). Kolejno według art. 97 ust. 3 u.z.l. pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

SŁOWA KLUCZOWE
OZZL   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH