• Nie ma przepisów zobowiązujących uprawnione firmy do zawarcia w umowach z placówkami medycznymi ustaleń o odbiorze pełnego spektrum odpadów (np. amalgamatowych).

  • Za utylizację zawartości osadników separatorów, firmy realizujące taką usługę żądają wyjątkowo dużych pieniędzy.

  • W tej sytuacji w zasadzie można mówić o sankcjach za nieprzestrzeganie przepisów, których przestrzegać się nie da.

Z informacji odbieranych przez Komisję  Stomatologiczną NRL wynika, że brak jest możliwości oddania odpadu amalgamatu wyspecjalizowanym firmom, upoważnionym do realizowania tego typu usług.

Odpady amalgamatowe - przepisy trudne do spełnienia

Jak ustalił Zespół Roboczy KS NRL do spraw uproszczenia działalności leczniczej, nie ma przepisów zobowiązujących firmy znajdujące się w wykazie prowadzonym przez urzędy marszałkowskie do zawarcia w umowach z placówkami medycznymi ustaleń o odbiorze pełnego spektrum odpadów.

Do tego, zauważono trudności w pozyskaniu w ogóle informacji o wykazie tych firm.

KS NRL pisze:

Mamy więc obraz sytuacji , w której utylizacja zawartości osadników separatorów obarczona jest sporą opłatą, a samodzielne opróżnienie separatora i oddanie odpadu - niepewne.

Na sprawę zwróciła w marcu 2021 r KS NRL, w przesłanych wówczas stanowiskom ministerstwom: zdrowia i klimatu.

Problemy z serwisem separatorów amalgamatowych

Jeśli dopisać do tego uwagę o tym, że tylko część sprzedawców separatorów gwarantuje ich serwis, to w obliczu postanowienia rozporządzenia UE w sprawie rtęci:

"art.10 ust.4 [..] 

b) od 1 stycznia 2021 r. wszystkie separatory amalgamatu będące w użyciu zapewniały zatrzymywanie cząstek amalgamatu na poziomie określonym w lit. a) Separatory amalgamatu muszą być konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić najwyższy wykonalny poziom zatrzymania amalgamatu."

jawi się stan, w którym ostatnią rzeczą, jaka odpowiadałaby standardom państwa prawa jest wprowadzanie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów, których przestrzegać się nie da.

Bałagan dotyczący danych na temat zużycia rtęci i wielkości emisji rtęci przez gabinety stomatologiczne

Pismo do posłów senackich i sejmowych komisji: zdrowia i środowiska

Pismo do ministra klimatu

źródło: KS NRL