PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto może być obecny podczas badania i leczenia pacjenta?

Autor: miro • Źródło: infoDENT24.pl
19-12-2022, 15:47
Kto może być obecny podczas badania i leczenia pacjenta? Prawo pacjenta do intymności. Kto może przyglądać się badaniu i leczeniu? Fot. AdobeStock
Co do zasady, w trakcie badania i leczenia pacjenta mogą być obecne tylko osoby niezbędne do prawidłowego zrealizowania procedury medycznej. Są jednak od tej zasady wyjątki.
  • Zasadniczo zawsze wymagane jest uzyskanie zgody pacjenta na przeprowadzenie z jego udziałem prezentacji o charakterze naukowym lub dydaktycznym
  • Gdy pacjent znajdzie się w placówce medycznej, która jest uprawniona do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy lub innego personelu medycznego - to jego zgoda na udział osób trzecich w badaniu i leczeniu - nie jest konieczna
  • Pacjent zawsze ma prawo odmówić udziału w diagnostyce i leczeniu - o ile towarzyszy im udział osób trzecich, nie związanych z prowadzoną terapią  

Zgoda pacjenta na obecność osób trzecich 

Zasadniczo zawsze wymagane jest uzyskanie zgody pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego) na przeprowadzenie z udziałem leczonej osoby prezentacji o charakterze naukowym lub dydaktycznym (art. 51 Kodeksu etyki lekarskiej).

Zgoda taka nie jest konieczna, gdy większa liczba osób przy badaniu lub leczeniu musi być obecna z uwagi na:

  • rodzaj świadczenia (potrzeba większej liczby osób asystujących);
  • przeprowadzanie czynności kontrolnych (osoba nadzorująca sprawdza przebieg badania, dokonuje oceny prawidłowości procedur).

Zgoda pacjenta w placówkach kształcących kadry medyczne

Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy pacjent znajdzie się w placówce medycznej, która jest uprawniona do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy lub innego personelu medycznego.

Bywa wówczas tak, że w trakcie badania i leczenia pacjenta wraz z personelem medycznym pojawiają się kształcący się lekarze lub lekarze dentyści, najczęściej zaś studenci medycyny. W takiej sytuacji na ich obecność nie jest wymagana zgoda pacjenta, jednak tylko wówczas gdy:

  • leczenie odbywa się na terenie klinik, szpitali uniwersyteckich, medycznych jednostek badawczo – rozwojowych lub innych podmiotów uprawnionych do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy i lekarzy dentystów;
  • obecność lub uczestnictwo tych osób w udzielaniu świadczeń zdrowotnych służy celom dydaktycznym.

W takich sytuacjach w zasadzie pacjent nie może skutecznie sprzeciwić się obecności osób trzecich podczas jego badania i leczenia.

Cel dydaktyczny a prawo pacjenta do intymności 

Problem w tym, że cel dydaktyczny nie został ściśle zdefiniowany w przepisach (m.in. w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Określa go lub akceptuje lekarz prowadzący pacjenta.

O zgodę pacjenta na to, że w trakcie diagnostyki i podczas terapii pojawić się mogą kształcący się studenci i lekarze – nie trzeba zabiegać. Taka zgoda nie jest wymagana także w przypadku wyrażania zgody na leczenie.

Nie oznacza to jednak bezwzględnego prawa do udziału w badaniu studentów nauk medycznych. W takim przypadku bowiem pacjent ma prawo wyrazić sprzeciw.

Pozostaje otwarte pytanie: czy interes publiczny (kształcenie kadr medycznych) powinien przeważać nad interesem pacjenta i jego konstytucyjnymi prawami i wolnością?

Odnosząc się do poszanowania prawa pacjenta do intymności Wojewódzki Sąd Administracyjny z s. w Warszawie – wyrokował, że gabinet powinien mieć zawsze stosowne zamknięcie uniemożliwiające wejście osobom postronnym, przypadkowym (wyrok z 19 lutego 2016 r. sygn. Akt VII SA/Wa 2883/15). 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
uczelnie medyczne   prawa pacjenta  

POLECAMY W SERWISACH