PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto i jak ma archiwizować dokumentację medyczną po zaprzestaniu działalności medycznej

Autor: miro • Źródło: ms
07-06-2019, 09:17
Kto i jak ma archiwizować dokumentację medyczną po zaprzestaniu działalności medycznej Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Posłanka Marta Kubiak chciała wiedzieć co się dzieje z dokumentacją medyczną gdy ktoś zamknie przychodnię, praktykę i stanie przed obowiązkiem zabezpieczenia dokumentacji medycznej, zawierającej dane wrażliwe pacjentów. Przede wszystkim zwracała uwagę na wysokie koszty przechowywania dokumentacji, które wiążą się ze zleceniami realizowanymi przez komercyjne firmy.

Ministerstwo Zdrowia przeszło do porządku dziennego nad tym zasadniczym problemem, koncentrując się tylko na tym kto, w jakiej sytuacji, w jakim wymiarze i w jaki sposób odpowiada za archiwizowanie dokumentacji medycznej.

Oto informacja przekazana posłance przez Janusza Cieszyńskiego podsekretarza stanu w MZ.

Rozpoczęte zostały w Ministerstwie Zdrowia prace legislacyjne dotyczące przygotowania projektu ustawy regulującej w sposób kompleksowy tematykę dokumentacji medycznej, w tym zawierającej rozwiązania ułatwiające i racjonalizujące proces digitalizacji dokumentacji medycznej.

Obecnie w przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przekazuje dokumentację medyczną podmiotom wskazanym w ustawie (art. 30a ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.).

W pierwszej kolejności dokumentacja medyczna podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej powinna trafic do podmiotu, który przejął zadania lecznicze.

W przypadku braku takiego podmiotu za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada:
- podmiot tworzący albo sprawujący nadzór – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej albo instytutu badawczego, o którym mowa w art. 3 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
- podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, z którym podmiot zaprzestający wykonywania działalności leczniczej zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej – w przypadku pozostałych podmiotów leczniczych oraz praktyki zawodowej;
- właściwa okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i położnych albo Krajowa Izba Fizjoterapeutów – w przypadku śmierci odpowiednio lekarza albo pielęgniarki lub położnej albo fizjoterapeuty, wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej.

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za przechowywanie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej, za przechowywanie dokumentacji odpowiada wojewoda.

Podmiot tworzący albo sprawujący nadzór, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, z którym podmiot zaprzestający wykonywania działalności leczniczej zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej, okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i położnych albo Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz wojewoda, którzy przejęli obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej mogą (jeśli nie dysponują własnym archiwum), zawrzeć umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych z podmiotem trzecim.

Taką samą umowę może zawrzeć podmiot zaprzestający wykonywania działalności leczniczej, w sytuacji gdy nie jest możliwe przejęcie dokumentacji medycznej przez podmioty określone w art. 30a ust. 1-3 u.p.p. W tym miejscu należy podkreślić, iż powierzenie przetwarzania danych osobowych, podmiotom trzecim, może nastąpić pod warunkiem zapewnienia ochrony tych danych oraz prawa do kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych przez podmiot przyjmujący te dane.

Regulacje te mają na celu wykluczenie sytuacji, w której dokumentacja medyczna przechowywana jest w przypadkowym miejscu, tj. „pozostawiona” w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych lub zamieszkania osoby fizycznej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dokumentacja medyczna  

POLECAMY W SERWISACH