PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

KS NRL wyjaśnia posłom na czym polega problem amalgamatu stomatologicznego

Autor: miro • Źródło: ms
18-11-2020, 07:50
KS NRL wyjaśnia posłom na czym polega problem amalgamatu stomatologicznego KS NRL wyjaśnia kwestie ograniczania użycia amalgamatu stomatologicznego
infoDENT24.pl poinformował o interpelacji grupy posłów, która chciała wiedzieć dlaczego instytucją opiniującą unijne przepisy m.in. w sprawie rtęci jest Komisja Stomatologiczna NRL i na jakiej podstawie wstrzymywane jest wdrażanie rozporządzenia mającego na celu zastopowanie stosowania amalgamatu stomatologicznego? W sprawie wypowiedziała się, wywołana do tablicy, KS NRL.

Parlamentarzyści chcieli wiedzieć m.in. dlaczego działania Komisji Stomatologicznej skupione były na negowaniu zasadności wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci i szukaniu możliwości refundacji ewentualnie poniesionych kosztów separacji amalgamatu.

Posłowie skomentowali sytuację w taki oto sposób: idąc tym tokiem myślenia, stolarz np. powinien zażądać od samorządu zwrotu kosztów utylizacji trocin, z tym że stolarze takich roszczeń nie wysuwają.

Już to proste porównanie pokazuje, że temat amalgamatu stomatologicznego jest posłom kiepsko znany, a bez zgłębienia tematu w prosty sposób można budować fałszywe tezy i ferować niesprawiedliwe wyroki.

Sprawę wyjaśnia punkt po punkcie Komisja Stomatologiczna NRL, czy jednak ta argumentacja przebije się do świadomości polityków?

Odpowiedź KS NRL na interpelację
Sz. P. Urszula Zielińska Klaudia Jachira Małgorzata Tracz Dorota Niedziela Tomasz Aniśko Riad Haidar Franciszek Sterczewski Posłowie na Sejm RP

17 listopada
Szanowni Państwo,
W imieniu Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej czuję się w obowiązku sprostować kilka wątków złożonej przez Państwa interpelacji nr 13891 do Ministra Zdrowia w sprawie zanieczyszczenia środowiska rtęcią oraz wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci.

Na wstępie muszę sprzeciwić się używaniu w interpelacji poselskiej sugestii, że dane przekazane przez Naczelną Radę Lekarską zostały zmanipulowane. Taka niestety sugestia zawarta jest w piątym akapicie Państwa interpelacji. W rzeczywistości, jeśli obecna interpelacja jest kontynuacją interpelacji nr 1956 w sprawie zanieczyszczenia środowiska rtęcią, to tam właśnie napotkaliśmy na dane, co do których zgłosiliśmy wcześniej zastrzeżenia.

Pismem z 14 lutego br. znak: NRL/KS/8/287/2020 zwróciłem się do PP. Posłów składających interpelację nr 1956 z obszernym wyjaśnieniem, które ponownie załączam. Z zawartymi w piśmie tezami nikt z Państwa Posłów nie podjął polemiki. W piśmie prostowałem zarówno dane o 6,5 mln ton rtęci, jak i o emisji będącej dziełem elektrowni Bełchatów.

Co więcej, interpelacja nr 1956 sugeruje, że lekarze dentyści lekceważą nałożony na nich obowiązek pod wpływem stanowiska KS NRL „jawnie negującego rozporządzenie unijne". Jako dowód przedstawia się „sygnały płynące od pracowników inspekcji sanitarnej". NRL otrzymała w tej sprawie zapytanie złożone przez jedną z 318 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Powodem troski był anonimowo przysłany screen z grupy dyskusyjnej, z jedną wypowiedzią, która w sposób błędny, ale charakterystyczny dla internetowych dyskusji interpretuje stanowisko KS NRL w tej sprawie. Wyciąganie z odosobnionego faktu tak uogólniających wniosków jest budowaniem niepotrzebnego napięcia.

SŁOWA KLUCZOWE
Andrzej Cisło   amalgamat stomatologiczny   KS NRL  

POLECAMY W SERWISACH