Inicjatorem podjęcia tematu był lek. dent. Andrzej Cisło, członek NRL i Komisji Stomatologicznej NRL, wiceprezes OIL w Poznaniu, który zwracał uwagę, że ustawa o działalności leczniczej dopuszcza, aby kierownikiem nawet dużego podmiotu leczniczego typu ambulatoryjnego był praktycznie każdy, bo jego fachowości nie weryfikuje już stosowne rozporządzenie ministra zdrowia określające kryteria, jakie pod względem merytorycznym muszą spełniać kierownicy zakładów opieki zdrowotnej.

W jego opinii ustawa nie określa wymagań fachowych w stosunku do kierowników przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, którzy po prostu są przedsiębiorcami. Każdy z nich ma prawo być kierownikiem nawet całkiem dużej poradni.

- Taka sytuacja może narazić pacjentów na dość duże ryzyko, bo o ile kierownikami praktyk zawodowych z całą pewnością są osoby wykonujące zawód medyczny, o tyle takiej pewności nie może mieć pacjent poddający się leczeniu w podmiocie leczniczym typu ambulatoryjnego - argumentował stomatolog.

- Teraz sprawą ma zająć się Komisja Legislacyjna NRL - informuje Andrzej Cisło.
.