Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że sąd może nałożyć na pozwanego obowiązek zwrotu wszystkich kosztów procesu na podstawie art. 100 zdanie drugie k.p.c. - dlatego, że określenie sumy należnej powodowi zależy od oceny sądu. Przypomnijmy zatem, że według art. 100 k.p.c. "w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu".

RPP uważa, że jednoznaczne stanowisko w tej sprawie jest konieczne z uwagi na rozbieżności w tej materii występujące w orzecznictwie. W uzasadnieniu wniosku, RPP przedstawił kilkadziesiąt orzeczeń sądów, które w kwestii kosztów sądowych nie są jednolite. Jak wiadomo, sąd przyznaje „odpowiednie" zadośćuczynienie, które jest uzależnione od oceny sędziów. Bartłomiej Chmielowiec zwraca uwagę na fakt, iż określenie żądanego zadośćuczynienia nie jest proste dla powoda, bo rozbieżności w zasądzanych kwotach są tak znaczące, iż trudno o wskazanie uzasadnionej kwoty, co do której sędziowie nie mieliby zastrzeżeń.

Wniosek RPP