• Projekt rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty obejmuje m.in. medycynę estetyczną jako umiejętność certyfikowaną 
  • Niepokój kosmetologów, dotyczący projektowanego rozporządzenia ministra zdrowia, wynika z chęci dalszego wykonywania zabiegów medycyny estetycznej, do czego nie posiadają kwalifikacji zawodowych
  • Resort zdrowia nie prowadzi prac związanych z regulacją zawodu kosmetologów, bowiem nie jest on zawodem medycznym

Projekt rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty

Projekt rozporządzenia ma jeszcze podlegać konsultacjom publicznym i międzyresortowym. Dodatkowo grupa ekspertów pod przewodnictwem konsultanta krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii sporządziła projekt procedur medycyny estetycznej, który przeszedł konsultacje z Naczelną Radą Lekarską, Polskim Towarzystwem Dermatologicznym, Polskim Towarzystwem Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Stowarzyszeniem Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Polskim Towarzystwem Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Projekt procedur został także skorygowany o uzasadnione propozycje zgłoszone przez szkoły wyższe kształcące na kierunku kosmetologia.

Stan pracy nad projektem rozporządzenia zrelacjonował Piotr Bromber podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Zawód lekarza i lekarza dentysty a zawód kosmetologa

Standardy kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym przygotowują przyszłych lekarzy do wykonywania procedur medycznych związanych z penetracją w głębokie powłoki skórne. Wykonywanie ich związane jest ze stosowaniem zasad aseptyki i antyseptyki, umiejętności natychmiastowego wdrożenia procedur przeciwwstrząsowych po pojawieniu się objawów niepożądanych oraz zastosowania leków przepisywanych na receptę, co wymaga wiedzy medycznej nabywanej na poziomie kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, a nie kierunku kosmetologii.

Różnice pomiędzy medycyną estetyczną a kosmetologią estetyczną

Natomiast resort zdrowia nie prowadzi prac związanych z regulacją zawodu kosmetologów, bowiem zawód kosmetologa nie jest zawodem medycznym. Należy zatem odróżnić medycynę estetyczną od kosmetologii estetycznej, bowiem już sama nazwa wskazuje, że są to zabiegi medyczne.

Ich stosowanie ma wpływ na zdrowie psychiczne i społeczne również poprzez przywracanie lub poprawę zdrowia w wyniku działań naprawczych m.in. likwidację ubytków po urazach, oparzeniach, zakażeniach lub minimalizacji skutków wad wrodzonych.

Wszystkie podejmowane obecnie przez Ministerstwo Zdrowia prace związane są z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a nie z działaniami kosmetycznymi.

Kosmetolodzy nie mają umiejętności w zakresie zabiegów medycyny estetycznej

Niepokój części kosmetologów związany jest z chęcią dalszego wykonywania zabiegów medycyny estetycznej, do czego nie posiadają kwalifikacji zawodowych.

Jak wskazuje zespół ekspertów, powołanych przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) wśród, których znajdują się uczelnie kształcące na kierunku kosmetologia, w czasie zajęć z kosmetologii student nabywa wiedzę i umiejętności diagnozowania i postępowania jedynie w defektach kosmetycznych skóry, z ograniczeniem postepowania w przypadku chorób skóry i zmian wymagających diagnostyki.

Podczas zajęć nabywa jedynie wiedzę teoretyczną na temat zabiegów zaliczanych również do medycyny estetycznej jednak student kierunku kosmetologii nie nabywa w żadnym zakresie umiejętności praktycznych do wykonywania zabiegów medycznych, bowiem nie przewiduje tego zakres szkolenia.

Procedury medyczne

Procedurami medycznymi są m.in. mezoterapia igłowa (nie dotyczy procedur mezoterapii mikroigłowej, procedur mezoterapii metodą zautomatyzowaną z kontrolą głębokości oraz metodą nappage w granicach skórnonaskórkowej), procedury związane z działaniem urządzenia oddziaływującego energią prądu elektrycznego oraz fal elektromagnetycznych lub mechanicznych o wysokiej częstotliwości i gęstościach mocy przekraczającej 1000 W/cm2 w punkcie najsilniejszego oddziaływania na tkankę̨(z wykluczeniem laserów Q-switch, laserów do depilacji, IPL, laserów frakcyjnych nieablacyjnych, wszelkich urządzeń do ujędrniania ciała, redukcji cellulitu i tkanki tłuszczowej, urządzeń do endermologii, urządzeń z wykorzystaniem radiofrekwencji bezigłowej i mikroigłowej) oraz peelingi chemiczne głębokie.

Prace nad określeniem standardów w zakresie kształcenia kosmetologów

Minister Zdrowia przy udziale konsultanta krajowego i Naczelnej Rady Lekarskiej od kilku już lat prowadzi korespondencję z innymi resortami właściwymi w sprawie przywrócenia standardów kształcenia kosmetologów, które jasno określałyby ich kompetencje zawodowe, zabezpieczając osoby korzystające z salonów kosmetycznych przed powikłaniami po nieuprawnionych działaniach kosmetyczek lub kosmetologów.

KRAUM opracował jednolite efekty uczenia się, kompleksowo obejmujących wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które nabędą studenci kierunku kosmetologia, i które składają się na całokształt rzetelnego wykształcenia, przy jednoczesnym podkreśleniu rangi pracy kosmetologa.

Wypracowane przez skupione przy KRAUM uczelnie medyczne kształcące na kierunku kosmetologia efekty uczenia się, zostały przekazane ministrowi rozwoju i technologii (MRiT) do wiadomości i ewentualnego wykorzystania.

Obecnie Ministerstwo Zdrowia współpracuje z MRiT, który prowadzi działania związane z regulacją zawodu kosmetologa. Do organizowanych przez MRiT spotkań z przedstawicielami branży kosmetologicznej z pewnością zostaną zaproszeni również przedstawiciele ministra zdrowia, KRAUM oraz przedstawiciele samorządu lekarskiego.

Ministerstwo Zdrowia nie posiada analiz jak proponowane zmiany, wskutek których wachlarz usług wykonywanych przez branżę kosmetyczną zostanie ograniczony, wpłyną na sytuację finansową przedstawicieli tej branży, bo to pozostaje poza właściwością ministra zdrowia.