PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Koronawirus: odpady z gabinetów stomatologicznych pod specjalnym nadzorem?

Autor: miro • Źródło: ms
17-03-2020, 08:28
Koronawirus: odpady z gabinetów stomatologicznych pod specjalnym nadzorem? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Firma REMONDIS Medison, zajmująca się m.in. odbiorem odpadów medycznych i weterynaryjnymi, informuje, że odbierane od właścicieli gabinetów stomatologicznych odpady powinny być traktowane jako wysoce zakaźne.

Firma REMONDIS Medison domaga się, aby odpady pochodzące z gabinetu stomatologicznego powinny pakowane być w sztywne zamykane pojemniki w kolorze czerwonym.

O takiej sytuacji informuje na TT Andrzej Cisło, wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL. Zapewnia on, że będzie wyjaśniał czy taka decyzja jest uprawniona.

- To ważne ustalenie, bo prostą konsekwencją akceptacji takiego stanowiska powinno być uznanie, że każdy gabinet stomatologiczny był miejscem, w którym z dużym prawdopodobieństwem przebywała osoba zakażona koronawirusem – zaznacza Andrzej Cisło i dodaje, że postawiona kwestia jest wyjaśniana.

Wiceprezes NRL wskazuje przy tym na § 5 rozporządzeniach o odpadach.

Zacytujmy ten przepis:
Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 24 października 2017 r. Poz. 1975) mówi m.in., że:

§ 5. 1. Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które podlegają zakwalifikowaniu do kategorii A zgodnie z pkt 2.2.62.1.4.1 załącznika A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1119), zwane dalej „wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi”, zbiera się w miejscu ich powstawania do:

1) opakowania wewnętrznego złożonego z:

a) worka jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałego, odpornego na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku spełniającym te same wymagania, lub

b) sztywnego, odpornego na działanie wilgoci, mechanicznie odpornego na przekłucie lub przecięcie pojemnika koloru czerwonego – w przypadku odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach;

2) opakowania zewnętrznego, które stanowi pojemnik koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję, z możliwością szczelnego zamknięcia.

2. Wysoce zakaźne odpady medyczne mogą być przechowywane w miejscu ich powstawania, nie dłużej niż 24 godziny.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH